Ako vám viem pomôcť?

Svojich klientov sprevádzam na ich osobnej ceste životom, pomáham im so zdolávaním prekážok, budovaním vzťahov, orientáciou v kariére, práci a osobnom rozvoji, s riešením opakujúcich sa problémov a vzorcov správania, s odstránením negatívnych energií a emócií, s pochopením zdravotných problémov, s nadobudnutím stratenej istoty a viery vo vlastné schopnosti, so sebaláskou, schopnosťou stanoviť si hranice a tiež s budovaním dôvery v seba i život.

Momentálne poskytujem iba služby na diaľku. Nové termíny pre online terapie a kurzy budú dostupné koncom prázdnin.

Výklad kariet – Prostredníctvom kariet pomáham odhaliť príčinu problémov, skryté vzorce správania, karmické presvedčenia i karmické udalosti, vzťahy a situácie, ktoré vo vás zanechali hlbokú energetickú stopu. Uvidíte tak pravdu o vás samých vo vašej aktuálnej životnej situácii. Karty využívam primárne pre osvetlenie aktuálnych energií a vzťahov, s ohľadom na otázku a predispozície klienta. Ukazujem klientom tendencie, akými sa situácia bude s najväčšou pravedpodobnosťou vyvíjať a čo môžu spraviť pre to, aby výsledok zmenili. Viac tu. Cena je 40 eur.

Astrologický výklad – Prostredníctvom astrologického výkladu vám viem zodpovedať otázky ohľadom vašej karmy, životného nastavenia, talentov, vnímania sveta, sebarealizácie a životnej cesty. Tiež viem predpovedať budúcnosť a témy, ktoré budete v budúcnosti riešiť v oblasti kariéry, vzťahov, manželstva či detí. Predpovedanie cyklov pre kariérny úspech, cestovanie, deti, manželstvo a vzťahy robím na vyžiadanie / iba s vašim súhlasom. Tiež sa viem zamerať na vzťah dvoch ľudí a potenciál ich vzájomného súznenia. Viac tuCena je 40 eur.

Čítanie z Akáše – Akášu si môžete predstaviť ako obrovskú knižnicu so záznamami o vašej duši a jej ceste naprieč časom, či už cez vtelené životy na Zemi alebo aj cez životy v iných dimenziách. Prináša informácie o tom, kto v skutočnosti ste (ako duša), akú esenciu si ako duša nesiete, akým zámer s týmto konkrétnym životom máte a kam sa prostredníctvom neho chcete a potrebujete posunúť. Viac tu. Cena je 40 eur.

Čítanie z energetického poľa – Pri čítaní z energetického poľa sa napájam presne na vaš energetický systém a pozerám, čo vyvolalo problémy, s ktorými sa práve tu a práve teraz stretávate. Nahliadam ako na aktuálnu životnú situáciu tak na záznamy duše, vzorce, ktoré si nesiete z minulých životov, a tiež na rod a rodovú líniu, do ktorej ste sa narodili a ktorá má tendenciu tieto vzorce podporovať a držať „nažive“. Výklad dokáže nahliadať na človeka širokospektrálne a prechádzať časom aj priestorom, v ktorom sa človek nachádza. Viac tu. Cena je 50 eur.

Liečenie & Odblokovanie – Liečenie a odblokovanie je vhodné robiť vtedy, keď sa nevyznáte v situácii, v ktorej sa náchádzate a máte pocit, že do nej vstupujú rôzne energie, nad ktorými nemáte kontrolu. Alebo vtedy, keď sa vám situácie opakujú stále dokola a máte pocit, že už neviete, čo máte spraviť, aby ste zmenili seba a svoj život. Najskôr sa pozerám na to, čo sa deje a následne to dopĺňam o liečenie, kde rozpúšťam staré nánosy a energie, ktoré sa v situácii / vo vzťahu / na životnej ceste, nachádzajú a znemožňujú ďalší rozvoj a postup. Viac tuCena je 60 eur.