ASPEKTY PLANÉT V HOROSKOPE – MARS

Dostávame sa k aspektom, ktoré sú pomerne pestré a zaujímavé, pretože nám prinášajú do života rôzne skúšky a výzvy. Mars ako planéta je vo svojej najzákladnejšej podstate stelesnením agresivity. Pod agresivitou však môžete vidieť rôzne odtiene toho, ako sa môže prejaviť, a to od hnevu a frustrácie, cez priebojnosť, vodcovské kvality, systematickosť až po sexuálnu energiu a schopnosť mať vášeň, „srdce“ pre určité činnosti či ciele.

Mars nie je planétou, ktorá by bola výrazne ovplyvniteľná tým, v akom znamení sedí. Predstavte si ju ako vojaka, ktorý má svoju misiu a je vysadený v určitej krajine, kde svoju misiu má splniť. Je mu jedno, či je to púšť alebo luxusný palác, hoci je jasné, že jedno i druhé ho bude určitým spôsobom ovplyvňovať, najdôležitejší je jeho cieľ. Aký je cieľ Marsu? Kto mu káže, čo má robiť? Keďže Mars je vojak, počúva iba svojho kráľa alebo svojho veliteľa = Mars v horoskope počúva Slnko a počúva Jupiter. Slnko mu ukazuje, čo chce vo vonkajšom svete dosiahnuť, docieliť, v čom chce mať svoje kráľovstvo „dokonalé“. Jupiter mu ukazuje taktiku boja, morálku, stratégie a spôsoby, ako dosiahnuť cieľ Slnka.

Mars v jednotlivých živloch

V prvom rade, skôr než prejdeme k aspektom Marsu na iné planéty, je pre nás dôležité vedieť si vyhodnotiť, ako sa vlastne Mars v horoskope správa a aké má kvality. Kombinácií tu je veľmi veľa a priestoru málo, preto by som to rozdelila nie podľa jednotlivých znamení, ale podľa jednotlivých živlov, aby sme si vedeli ukázať ako spolu budú následne kooperovať. Mars sa nachádza v živle oheň, to asi je jasné. Ak sa tento oheň dostane do znamenia rovnako ohnivého, potom tu je jasná aktivita vo fyzickom svete = priebojnosť, šport, boj, dobrá fyzička, akcieschopnosť ale i agresivita v zmysle fyzického násilia (ruvačky v bare, schopnosť pobiť sa v mene ochrany slabších atď.). Ak sa Mars dostane do vzdušných znamení, potom tu máte omnoho výraznejšiu intelektuálnu aktivitu = schopnosť argumentácie, cestovanie, spoznávanie, učenie sa bojovým umeniam ale s cieľom učiť sa, nie bojovať, hádky, výbuchy v mentálnej rovine, sebapresadzovanie sa prostredníctvom reči, nátlaku.

Ak sa Mars dostáva do zemských znamení, je viac stratégom, taktikom a pokojným bojovníkom, ktorý najskôr vyhodnocuje, kde sa boj oplatí a bojuje iba vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné. Väčšinu svojich cieľov získava dlhodobou prácou a primeraným dlhodobým nasadením a sústredeným zámerom. Vo vodných znameniach sa Mars cíti úprimne najhoršie. Tu pomáha predstaviť si vojaka, ktorý je na svojej misii, ale namiesto toho, aby ju mohol ísť splniť, musí ešte navariť večeru, umyť riad, poupratovať a osprchovať niekoľko pokakaných detských zadočkov (Mars v Rakovi). V praxi sa to prejaví tak, že tento človek cíti neustále nebezpečenstvo a potrebu chrániť svojich blízkych, ale je tak zavalený starostlivosťou o druhých, že sa cíti bezmocný, aby si našiel čas na svoj tréning, taktizovanie alebo šport všeobecne. Tiež tu bývajú poškodené vzťahy s mužmi (najmä ak má toto postavenie žena, tak sa mužmi necháva ovládať). V Rybách sa zase vojak Mars dostáva do sauny plnej pary a mníchov. Najskôr je riadne zmätený a neskôr ho mnísi dávajú do polohy duchovného bojovníka alebo ho učia pracovať s energiou protivníka. Tu sa Mars dokáže cítiť fajn, ale aj tak si musí prejsť prvotnou dezorientáciou. V Škorpiónovi sa energia Marsu otáča buď dovnútra a takýto človek má veľké talenty ale i pochybnosti, alebo sa otáča von a to z neho robí výborného detektíva, no zároveň človeka, ktorý je extrémne podozrievavý a niekedy až paranoidný.

Kto vládne Marsu

Ako sme si povedali, Mars počúva primárne Slnko, svojho kráľa, a potom počúva svojho veliteľa, Jupiter. Poďme si teda pospájať, aké nároky na Mars majú tieto dve planéty (naše vnútorné osobnosti) a ako s tým Mars následne narába. Začneme Slnkom.

Slnko v zemských znameniach potrebuje materiálnu stabilitu. Je to kráľ, ktorý chce nahonobiť čo najviac majetku, pozemkov alebo istoty do budúnosti. Vojak Mars býva teda nasadený najčastejšie na ochranu tohto majetku a na starostlivosť oň, málokedy je žiadaný o to, aby šiel obsadiť územie. To jedine v prípade, že by došlo k nejakej dohode medzi kráľovstvami prostredníctvom svadby, daru, úmluvy a podobne.

 • Mars v ohnivých znameniach – špeciálne energia Barana bude Slnkom krotená a človek bude v živote zažívať situácie, kedy ho nejaká autorita bude brzdiť, pretože sa jej budú jeho akcie zdať riskantné, neisté, príliš odvážne alebo príliš prchké. Energia Leva bude Slnkom podporovaná, takýto človek a jeho energia bude veľmi oceňovaná autoritami a zároveň človek sám bude mať v sebe zdravý potenciál na dosahovanie svojich cieľov. Energia Strelca bude v tomto prípade využívaná na prieskum a výskum, na ďaleké cesty, ktoré však musia priniesť nejaký úžitok.
 • Mars v zemských znameniach – takýto človek je podsatne pomalejší, než keby mal inú kombináciu, môže byť až zdržanlivý, k svojim cieľom pristupuje rozvážne, s úctou, pomaly a úspech dosahuje väčšinou až po 40-tke.
 • Mars vo vodných znameniach – silné ochranárske sklony, menej sa tu však prejavuje podozrievavá povaha, človek je výrazne rodinný / budovateľský typ (rodinné firmy, firma ako rodina, rodina ako taká). Je tu vidieť aj ochrana slabších.
 • Mars vo vzdušných znameniach – ich ušiam neujde žiadna šuškanda, intrigy, zvesti. Títo ľudia sú veľmi inteligentní, čo sa týka vhodného risku určitej časti kapitálu, aby bol tento kapitál zúžitkovaný v ich prospech. Sú to špekulanti a majú nos na dobré investície.

Slnko vo vzdušných znameniach potrebuje tvoriť a predávať svoju tvorbu, viesť davy alebo zjednávať obchody. Vojak Mars býva teda nasadený najčastejšie na kontakty s druhými ľuďmi, čo mu nie je úplne prirodzené a môže byť z toho trochu nervózny a nesvoj.

 • Mars v ohnivých znameniach – tu vidíte človeka, ktorý má veľký talent obchodovať a presviedčať ľudí, ale môže byť do značnej miery veľký pusher, čo mu na sympatiách práve nepridáva.
 • Mars v zemských znameniach – praje dlhodobým kontraktom a partnerstvám, schopnosť nastavovať vízie a ciele.
 • Mars vo vodných znameniach – tu sa môžu objavovať manipulácie, neistota, nerozhodnosť, paranoja.
 • Mars vo vzdušných znameniach – tu si človek odrobí, čo má, a inak je pohltený vo svojom snovom svete, objavovaní, skúmaní, hľadaní a cestovaní, až tak ho reálny svet nezaujíma, skôr ho teší spoznávanie a objavovanie.

Slnko v ohnivých znameniach chce byť na výsliní, chce byť jednotka, chce byť najlepšie v nejakej oblasti, ktorú si samo zvolí (väčšinou podľa domu, v ktorom sedí). Mars je teda nasadený konečne na dosahovanie cieľov vo vonkajšom svete, na vojny a boje, na obsadzovanie nových území a tak ďalej. Je to v podstate tá najčistejšia esencia, o ktorej sme hovorili hneď v úvode.

 • Mars v ohnivých znameniach – výborná fyzička, schopnosť boja, agresivita
 • Mars v zemských znameniach – výborný stratég a taktik pri dosahovaní cieľov
 • Mars vo vodných znameniach – ochranca slabších
 • Mars vo vzdušných znameniach – debatér, predajca

Slnko vo vodných znameniach je orientované na bezpečie a istotu prostredníctvom vzťahov, rodiny, zdravia, emócií a citov. Tu je kráľovstvo postavené na ženských prvkoch, ktoré sú prijímajúce. Je to skôr postavenie, kedy Marsu vládne kráľovná a nie kráľ, čo má naňho ako na vojaka tiež značný dopad.

 • Mars v ohnivých znameniach – silná sexuálna energia, vášeň, intuícia, cit
 • Mars v zemských znameniach – schopnosť usadiť sa, budovať si rodinu a zázemie (pozemky, statky)
 • Mars vo vodných znameniach – silné emócie, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie, cykly, potreba partnera
 • Mars vo vzdušných znameniach – psychológ, psychiater, médium, liečiteľ, spisovateľ, básnik, umelec

Kto radí Marsu

Čo sa týka planéty Jupiter, tu ide viac o morálku a zásady, ktoré Mars v sebe má, a teda, čo všetko je ochotný spraviť pre to, aby dosiahol svoje ciele. Tu sa vám to tiež bude prepájať s tým, ako na tieto rady a zásady je Mars ochotný reagovať alebo nie je ochotný reagovať. V niektorých prípadoch to môže ísť vyslovene proti jeho vlastnej podstate, ale navonok sa to prejaví zväčša iba nechuťou, neochotou a stratou zmyslu pre to, čo robím, než že by Mars neuposlúchol rozkaz svojho generála. Samozrejme, taký Mars v Baranovi si postaví hlavu a Mars v Škorpiónovi si urobí po svojom potajme, Mars v Kozorožcovi zase nájde cestu a spôsob, ako si v tom zmysel nájsť, ale všetky ostatné znamenia viac-menej nebudú „vystrkovať rožky“ a príkazom sa podriadia. Takže čo radí Jupiter ako generál svojmu vojakovi Marsu?

 • Jupiter v Baranovi – nezaťažuj sa, najdôležitejšia je čistota, jasnosť, minimalizmus
 • Jupiter v Býkovi – choď na istotu, zvol pomalý postup, neustupuj zo svojich hodnôt
 • Jupiter v Blížencovi – hlavne spoznaj svet
 • Jupiter v Rakovi – pokoj, rozvaha, dýchaj, pomáhaj a chráň
 • Jupiter v Levovi – máš na to, dokážeš to
 • Jupiter v Panne – hlavne pozor, aby to bolo v prospech veci, dávaj pozor na ostatných, nezraň seba ani druhých
 • Jupiter vo Váhach – prevalcuj ich
 • Jupiter v Škopriónovi – nájdi cestu a nikomu o nej nehovor
 • Jupiter v Strelcovi – hlavne v tom nájdi zmysel
 • Jupiter v Kozorožcovi – maj úctu, rešpekt k tomu, čo bolo vytvorené a vytvor niečo, čím to obohatíš
 • Jupiter vo Vodnárovi – urob niečo pre túto spoločnosť, pozdvihni ju, pomôž ľuďom, svetu, spoločnosti
 • Jupiter v Rybách – medituj, následuj energie, nájdi pochopenie

Aspekty Marsu v horoskope

Po dlhom úvode sa teda dostávame k jadru veci, a tým sú aspekty Marsu v horoskope. Mars z hľadiska védskej astrológie má 3 aspekty, a to 4 domy od seba (aspekt ochrany), 7 domov od seba (aspekt vášne) a 8 domov od seba (aspekt transformácie, neistoty, podozrievavosti). Pozrime sa teda na to, aký súvis to má s ostatnými planétami.

 • Mars s aspektom na Slnko – toto môže byť veľmi zábavná kombinácia, ak sa nejedná o vzájomný apekt (7), pretože takto síce kráľ Slnko má pod palcom svojho vojaka Mars, ale zároveň si Mars pekne checkuje, či je kráľ úplne v poriadku – v prípade 4-tého aspektu tu máme človeka, ktorý je ochranca autorít (výborný bodyguard), no v prípade 8-meho aspektu tu máme človeka, ktorý nedôveruje štátu, autoritám a v konečnom dôsledku ani sám seba. V prípade vzájomného aspektu tu máme veľkú podporu od seba k sebe a od okolia i smerom k okoliu, človek je cenným členom spoločnosti a sám si seba vo väčšine prípadov aj váži.
 • Mars s aspektom na Mesiac – tento aspekt vytvára vo väčšine prípadov veľké vnútorné boje a neistoty, konflikty s matkou, so staršími ženami, problémy s otehotením alebo otázkou materstva ako takou. V skutočnosti sa za tým skrýva to, že človek má sklony k sebadeštrukcii alebo k pochybnostiam o sebe. Dobrou vlastnosťou však je, že sa vie v prípade potreby, veľmi dobre namotivovať. Väčšina zdravotných problémov pochádza z emócií a tento človek, ak so sebou dokáže pracovať, dokáže zaznamenať obrovský progres a dobré výsledky (v podstate výborné NLP).
 • Mars s aspektom na Merkúr – v prípade 4-tého aspektu je tento človek hádavý, v prípade 7-meho aspektu je veľmi dobrý vo vyhodnocovaní rizika a v podnikaní, v prípade 8-meho aspektu je tento človek výborný výskumník a prieskumník, dokáže si zmapovať akýkoľvek terén, či už skutočný alebo vo forme mind-mapy.
 • Mars s aspektom na Venušu – v prípade 4-tého aspektu tu vidíme opäť ochrancu žien, v prípade, že ide o ženu s týmto postavením, tak má tendenciu angažovať sa v rôznych hnutiach za ženské práva alebo za ženské zdravie. V prípade siedmeho aspektu je tu viditeľný silný sexuálny chtíč ale aj dominancia v sexuálnych vzťahoch. V prípade ôsmeho aspektu sa tu stretávame s problémami udržať si dlhodobý vzťah (manipulácia, konflikty, násilie atď.)
 • Mars s aspektom na Jupiter – toto postavenie človeku viac praje ako Mars s aspektom na Slnko, pretože Jupiter v Marsovi vyvoláva emócie ako inšpiráciu alebo chuť nasledovať niečo. Vo všeobecnosti tu vidíte človeka, ktorý je orientovaný na charitu, angažuje sa v rôznych dobrovoľných činnostiach a v neziskových organizáciach. Výborný je tu vzťah k deťom, hoci pri 4-tom a 8-mom aspekte hrozia výbuchy a nátlak, ak deti nerobia to, čo si človek predstavuje a považuje za správne či morálne. Človek je tiež veľmi priebojný čo sa týka jeho snov a vízií, niekedy môže byť až neopatrný a nefér v ich dosahovaní.
 • Mars s aspektom na Saturn – vo všeobecnosti je Saturn z aspektu Marsu nesvoj, lebo mu narúša jeho pokoj a integritu. Stále tu je však prítomný fakt, že Saturn je najväčší a najstabilnejší, takže Mars s ním len tak nepohne, iba ho bude trošku vyrušovať. V štvrtom aspekte na Saturn je takýto človek ufrflanejší, v siedmom je výborným podnikateľom (lebo sa tam energie vymieňajú a jeden si dáva na druhého pozor, aby kooperovali adekvátne), v ôsmom aspekte je človek pragmatik, introvert a veľakrát aj vedec.
 • Mars v spojení s Rahu / Ketu – Mars sa vo védskej astrologii klasifikuje ako „malefic“ planéta, teda planéta, ktorá prináša obštrukcie a problémy do života človeka. Rovnako je to aj s Rahu a Ketu, takže keď sa dostanú jeden s druhým do kontaktu, vôbec im to nevadí. Stáva sa v podstate to, že Mars dodáva Rahu odvahu a Rahu dodáva Marsu drive a chtíč. V prípade Ketu sa deje to, že Mars stráca svoju priebojnosť, orientuje sa na niečo iné, než na boj vo fyzickom svete (lebo mu vďaka Ketu prestáva dávať zmysel, všakže?) a ak Mars ovplyvňuje Ketu, potom má tento človek rád aktívnu izoláciu, no zároveň má neustále pocit ohrozenia + si v tomto živote musí preliečiť nejaké traumy z násilia, ktoré vykonal (alebo mu boli vykonané) v minulom živote. Násilie sa stáva jednou z jeho životných lekcií a tém, ktoré si prišla jeho duša spracovať.

Nabudúce si ukážeme, ako si interpretovať aspekty Jupitera na ostatné planéty. Ak máte otázky, pokojne ma kontaktujte.