ASPEKTY PLANÉT V HOROSKOPE – SATURN

Saturn je jednou z najobávanejších planét v horoskope, pretože do nášho života, aspoň na jeho začiatku, prináša skúšky, obštrukcie, problémy a tým nás učí pokore v určitej téme alebo v oblasti života. Ide o témy, ktoré sú generačné a keď sa na to pozrieme nielen z pohľadu znamení, ale aj Nakshatras (podznamenia používané vo védskej astrológii), zistíme, že zhruba každý jeden ročník si rieši nejakú konkrétnu tému, ktorá je pre tento ročník typická. Dobrá správa je, že tam, kde Saturn ukazuje na problémy v prvej polovici nášho života, tam ukazuje na dobré výsledky v druhej polovici života.

Uvediem príklad: Ak máte Saturn v 7. dome, potom je lepšie, ak vaše manželstvo nastane neskôr, zväčša až po 30. – 35. roku života, kedy Saturn dozrieva. Je to z toho dôvodu, že vám do tejto doby bude prinášať do života partnerov, pri ktorých sa učíte, čo chcete a čo nechcete, v čom sa chcete prispôsobiť a čo naopak ide úplne mimo vaše priority a hodnoty. Ak teda manželstvo uzavriete skôr, než si to sami v sebe utrasiete, môže sa vám stať, že sa manželstvo po čase rozpadne, pretože zistíte, že máte úplne iné hodnoty, než ste mali na začiatku a že chcete v živote niečo iné, než ste si mysleli. Keď však uzavriete manželstvo v čase, kedy Saturn dozrieva (zmena začína okolo 32-33 rokov a vrcholí vo veku 36 rokov), potom už viete, čo chcete, s najväčšou pravdepodobnosťou si vyberiete správneho partnera a Saturn vám dáva prostredníctvom svojho postavenia prísľub, že manželstvo bude trvať dlho. Nečakajte však, že pôjde o manželstvo plné vášne, erotiky a romantiky. Bude to praktický zväzok, v ktorom dokážete zvládnuť všetky prekážky, ktoré vám život prinesie.

Saturn a jeho „povaha“

Saturn poznáme ako vládcu karmy. Saturn vás prichádza učiť pokore, zodpovednosti a službe voči spoločnosti. Ak ste počúvali niektorý z mojich podcastov, hovorila som tam o Saturne už mnohokrát práve túto vetu, ktorú som sa naučila od môjho védskeho učiteľa astrológie. Saturn je v prvom rade rebel, pretože nesúhlasí s tým, aby horné 1% vládlo svetu. Kdekoľvek v horoskope máte postavený Saturn, to je oblasť, v ktorej budete rebelovať. A táto oblasť sa bude veľmi pomaly vyvíjať vo váš prospech.

Saturn vám ukazuje realitu, skutočný život. Nezaobaľuje, nevytvára si zbytočné predstavy či túžby, je realista, niekedy až rigidný. Je ako váš starý otec, ktorý má jasne definované svoje názory a vždy, keď mu ich chcete pozmeniť, povie vám: “Takto som žil 30 rokov, teraz to už meniť nebudem.” Ukazuje vám, čo je potrebné urobiť, aby ste dosiahli svoje ciele, ale nebude to prikrášľovať. Rovno vám povie, že pre úspech musíte pracovať 24/7, na začiatku budete umývať záchody v školskom zariadení, potom budete brigádovať za malé peniaze, alebo sa budete pretĺkať v najprehnitejších bytoch, len aby ste si nasporili na svoj sen. Nebude vám tvrdiť, že zažijete Ameriku, povie vám, že si Ameriku musíte sami vytvoriť. Svojimi rukami, svojou silou vôle, svojou tvrdou a každodennou prácou.

3 domy od seba – najkarmickejší z aspektov
7 domov od seba – služba
10 domov od seba – autorita, zodpovednosť

aspekty Saturnu

Konjunkcia so Saturnom

Ak máte akúkoľvek planétu vo vašom horoskope „spojenú“ so Saturnom, jest máte ju do 10 stupňov od neho, potom je táto planéta Saturnom veľmi silne ovplyvnená. Saturn si môžete predstaviť ako robustnú energiu, suchú, rigidnú, ktorá zo všetkého, na čo siahne, urobí „tvrdú realitu“. Je to akoby ste žili v jednej izbe so svojim strýkom alebo starším otcom, ktorý má potrebu hodnotiť každý váš krok a snaží sa vás zbaviť detinskej predstavy o svete a presunúť vás k plnej zodpovednosti za to, čo vytvárate. O to výraznejšie to je, ak má Saturn z týchto planét najnižší stupeň, pretože vtedy spojenie plne ovláda – akoby bol on prvý, kto sa do izby nasťahoval a prispôsobil ju podľa seba, vám nedovolí v nej nič meniť, presúvať alebo dolaďovať. Ak má nižší stupeň iná planéta, potom ju Saturn naozaj skôr kritizuje a „obsadzuje si“ ňou vytvorený priestor. Stále je jeho dosah silný, ale kým v prvom prípade je takpovediac 100%, v tomto prípade je jeho dosah takých 85%.

 • Slnko – poukazuje na človeka, ktorý si buduje v živote rešpekt, je tvrdý, pevný, systematický a rozhodný
 • Mesiac – poukazuje na človeka, ktorý je zodpovedný, ale nevie si užívať život
 • Merkúr – ukazuje na pomalšie myslenie, rozvážne myslenie, potrebu hovoriť iba vtedy, keď má čo povedať
 • Venuša – poukazuje na potrebu stabilního vzťahu ale aj na nedôveru voči vzťahom, snahu zariadiť si všetko vo vzťahu sám, zvládnuť svoj život sám, opäť aj na neschopnosť poriadne sa odviazať, baviť sa a ľahkovážne míňať peniaze
 • Mars – poukazuje v prvom rade na vytrvalosť a systematické podnikanie krokov k svojim cieľom
 • Jupiter – poukazuje na problémy s mentormi, guruami, silnú morálku a zásady, orientáciu na spravodlivosť
 • Rahu – tu sa energie bijú a je najlepšie, ak človek investuje svoju energiu do celospoločenských záležitostí a nie do nezmyselného rebelovania proti všetkému
 • Ketu – tu sa tiež energie nie práve zhodujú, môžu spôsobovať veľké neistoty a mlčanlivosť, introvertnú povahu, ale zároveň schopnosť správne vnímať a cítiť to, čo sa deje naokolo

Aspekty Saturnu

Saturn má vo védskej astrológii 3 aspekty: 3, 7 a 10 domov od seba. Omnoho viac ako postavenia Saturnu v horoskope by sme sa mali obávať toho, na ktorý dom / planétu nám padá jeho 3-tí aspekt. Tento aspekt je najkarmickejší a spôsobuje akoby nedostatok rozhodnosti, cieľavedomosti a guráže k tomu, aby sme sa v tejto oblasti presadili, niečo v nej zmenili. Máme pocit, že táto oblasť nám nepraje, drtí nás, neustále nám prináša zvraty a problémy. To nás však len Saturn učí krok po kroku ako dieťa, chodiť správne a správnym smerom. Siedmy aspekt je omnoho „výhodnejší“, lebo ukazuje na oblasť, v ktorej sme systematický a partnerský (je to v podstate ako keby ste mali Saturn vo Váhach / znamenie číslo 7, kde je Saturn v exaltácii). Desiaty aspekt poukazuje na autoritu, rešpekt, zodpovednosť a neskorší status v živote.

 • Slnko – Ak na Slnko dopadá tretí aspekt Saturnu, máte problém so sebapresadením, sebavedomím a nastavením si zdravých hraníc. V prípade siedmeho aspektu tu vidíte človeka, ktorý má v sebe prirodzenú autoritu. V prípade desiateho aspektu tu vidíte človeka, ktorý je veľmi systematický a zodpovedný, preberá zodpovednosť za svoj život, ľudí v ňom a za svoje konanie v spoločnosti.
 • Mesiac – Ak na Mesiac dopadá tretí aspekt Saturnu, poukazuje to na problémy s matkou a pocitom bezpečia a istoty, akoby ste nevedeli, o čo sa môžete oprieť. Môže to vyvolávať úzkosti, panické ataky, niekedy aj depresívne stavy. V prípade siedmeho aspektu tu vidíme človeka, ktorý je zodpovedný a nevie sa uvoľniť, ale veľmi si váži stabilné a dobré vzťahy, je vždy ochotný podať pomocnú ruku a ísť aj nad svoje sily, len aby niekoho druhého urobil šťastným, cíti to ako svoju povinnosť. V prípade desiateho aspektu tu vidíme človeka opatrného so sklonami ku kontrole, aby všetko bolo „dokonalé“.
 • Merkúr – Ak na Merkúr dopadá tretí aspekt Saturnu, ukazujú sa väčšinou problémy s rozprávaním, oneskorené rozprávanie, rečové vady, úzkosti z rečového prejavu a tiež problémy s priateľmi v mladšom veku (človek sa cíti sám). V prípade siedmeho aspektu tu vidíme človeka, ktorý sa snaží využívať komunikáciu k tomu, aby nastavil fair play. V prípade desiateho aspektu tu vidíme človeka, ktorého súčasťou životnej cesty je zodpovedná komunikácia, často zastáva manažérsku alebo politickú pozíciu, prípadne úradnú pozíciu, ktorá je dôležitá pre úspešné vybavovanie žiadostí.
 • Venuša – Ak na Venušu dopadá tretí aspekt Saturnu, ukazujú sa tu problémy s hľadaním partnera. V prípade siedmeho aspektu tu ale vidíme presný opak – schopnosť stáť si za svojim vzťahom, obetovať sa mu, riešiť problémy vo vzťahu s chladnou hlavou a schopnosť „naučiť sa milovať“ svojho partnera. V prípade desiateho aspektu tu vidíme kreatívnu prácu seniorného charakteru.
 • Mars – Ak na Mars dopadá tretí aspekt Saturnu, vidíme tu nedostatek guráže a problémy s fyzickým telom na začiatku života. Následne si človek vybuduje dobrú schopnosť kontinuálne na sebe pracovať a dosahovať stanovené ciele a výsledky. V prípade siedmeho aspektu tu vidíme človeka s vyrovnanou energiou, ktorý vie jasne, čo chce a čo pre to treba spraviť. V prípade desiateho aspektu sa nám ukazujú profesie v oblasti záchrany, polície alebo ťažkého priemyslu a veľká odolnosť voči životným prehrám a prekážkam.
 • Jupiter – Ak na Jupiter dopadá tretí aspekt Saturnu, vidíme tu nedostatok viery v život, akoby ste na začiatku života mali pocit, že vás všetci opustili a neviete, ktorým smerom sa v živote vydať. Tým vás Saturn učí nepočúvať druhých ale nájsť si svoju vlastnú cestu. V prípade siedmeho aspektu tu vidíme vysoko profesionálneho a vzdelaného človeka. V prípade desiateho aspektu tu vidíme človeka, ktorý dokáže zastávať vysokú funkciu, pravdivo, spravodlivo a „nezrútiť sa z toho“. Je to človek, ktorý je férový, skutočný, realistický a pravdivý.
 • Rahu – Ak na Rahu dopadá tretí aspekt Saturnu, vidíme pred sebou človeka, čo mal v mladosti problém s hľadaním samého seba, bol excentrický, rebel, ale nič tým nedokázal, iba „hlúpo“ brojil voči všetkému bez ohľadu na to, či to malo alebo nemalo zmysel. Neskôr si takýto človek vybuduje v živote cit pre ľudí s rôznorodými problémami (drogy, tuláctvo, outsiderstvo, temnota) a dokáže im pomôcť, prípadne sa stavia na stranu znevýhodnených a poskytuje im poradenstvo alebo podporu prostredníctvom svojej práce a svojich zdrojov. V prípade siedmeho aspektu vidíme človeka, ktorý sa extrémne snaží uniknúť od minulosti, ale kým ju nevyrieši, nemôže sa posunúť ďalej. V jeho karme leží skrytý poklad, ktorý ho však môže desiť. V prípade desiateho aspektu tu vidíme človeka, ktorý sa vždy postaví za ľudské práva.
 • Ketu – Ak na Ketu dopadá tretí aspekt Saturnu, vidíme tu človeka, ktorý sa cíti sám a bez podpory. Neskôr v živote nachádza svoju duchovnú cestu. V prípade siedmeho aspektu je tu viditeľné pnutie doriešiť si karmu minulosti (minulý život alebo rodinná karma) a až následne sa oslobodiť do svojho individuálneho, slobodného života podľa vlastných preferencií a predstáv. V prípade desiateho aspektu tu vidíme človeka spirituálne zameraného, ale ktorý žije v ústraní a mimo dosah spoločnosti, médií a masových kontaktov.

Ak máte záujem o osobný výklad, kontaktujte ma na petra.nemcekova.eu@gmail.com.