ASTROLÓGIA: ASPEKTY RAHU / KETU

Rahu a Ketu by sa dalo študovať oddelene, ale nikdy to nedáva ucelený obraz, preto je výhodnejšie na ne nazerať v prepojení. Rahu v západnej astrológii poznáme aj ako Severný uzol alebo Dračiu hlavu, Ketu zase ako Južný uzol alebo Dračí chvosť. Sú to karmické body horoskopu, ktoré poukazujú na cestu duše v zmysle „odkiaľ smerujem“ (Ketu) a „kam smerujem“ (Rahu). Zároveň tu je však určité pnutie, ktoré vám nedovoľuje ostať na jednej strane ani vydať sa naplno k strane druhej. Je to ako nespokojnosť a túžba, oddelenie a strach, minulosť a budúcnosť, nuda a nadšenie.

Rada pri vysvetľovaní Rahu a Ketu používam príklad mladého človeka, ktorý sa sťahuje od svojich rodičov do svojho vlastného bývania. Bývanie s rodičmi ho neuspokojuje (Ketu), no zároveň pre neho predstavuje istotu. Je to určitá forma bezpečia a zároveň stagnácie. Je to útočisko, tiché miesto, niečo, čo pozná. Zároveň to však znamená ostať navždy dieťaťom, nevyvíjať sa, neísť si za svojimi snami. Na druhej strane potom vidí vlastné bývanie (Rahu). Je nadšený, že bude mať niečo vlastné, chce to okamžite, lebo už nemôže byť s rodičmi, už sa nemôže dočkať, kým bude slobodný a bude si žiť po svojom (Rahu = rebel). Kým život s rodičmi pozná a je to pre neho známe územie, o vlastnom živote len sníva, netuší, či to bude také, ako si to predstavuje (a väčšinou ani nie je). V tejto časti príbehu vidíte pnutie, ktoré v horoskope spôsobuje práve Ketu – je to niečo, čo poznáme, kde máme istotu, ale už nás to neuspokojuje a tak hľadáme to na druhej strane, to nepoznané, nejasné, to, po čom túžime, to Rahu.

Lenže akonáhle sa vyberiete na cestu za svojim Rahu, čo sa stane? Presne to, čo sa deje mladému človeku z nášho príbehu. Najskôr je nadšený. Najskôr je slobodný. Najskôr je sám sebe pánom a maximálne spokojný, lebo si plnil svoje túžby. Potom však príde realita. Nájom, účty, samota, samostatnosť, úzkosť, strach. Zvládne to? Akonáhle začne pochybovať, začne ho to ťahať nazad do Ketu – do útočiska. Začne rodičom častejšie volať, začne ich navštevovať cez víkendy, možno sa na týždeň alebo dva zase vráti do ich domácnosti. A je šťastný. Má späť, čo mu chýbalo. V podstate sa na chvíľu schoval. Ale prichádza nespokojnosť. Akonáhle je v bezpečí dlho, objaví sa stagnácia, nuda, známe pnutie. Opäť sa vydáva na cestu k slobodnému životu, k svojmu Rahu. Táto časť príbehu hovorí primárne o lekcii Rahu – túžime, chceme, ideme, ale chvíľu nám trvá, kým sa s novou realitou, svojou novou cestou stotožníme, uistíme sa v nej. Kým sa tak stane (a býva to práca na niekoľko rokov, prípadne aj desiatok rokov) neustále sa nachádzame na hojdačke Ketu – Rahu – Ketu – Rahu, ideme dopredu a zase sa vraciame späť, zase ideme a zase spätkujeme. A tak dookola.

Rahu a Ketu v horoskope

Rahu predstavuje všetko, čo je cudzie. Medzi základné slová, ktoré sa k nemu viažu, môžete priradiť: dym, ilúzia, túžba, cudzinci, inovácie, zahraničie, chcieť viac a viac a viac, mačka, matkin otec, otcova matka, budúcnosť, inakosť, technika, hlad (uvádza sa aj otcova strana rodiny).

Ketu predstavuje separáciu a spiritualitu. Medzi základné slová, ktoré sa k nemu viažu, môžete priradiť: oddelenie, separácia, výbuchy, transformácia, spiritualita, meditácia, yoga, depresie, izolácia, matkina matka, otcov otec (niekde sa uvádza iba matkina strana rodiny), pes.

Rahu = inteligencia / Ketu = inštinkt, Rahu = hlava / Ketu = telo, Rahu = vyššia oktáva Saturnu / Ketu = vyššia oktáva Marsu,

Rahu a Ketu v základných pojmoch

Ketu si môžete pokojne predstaviť aj ako vlajku, ktorú ste zapichli na nejakom území, ktoré ste dobyli a považujete ho za vaše. Kedysi dávno ste zdolali horu a preto na ňu už druhýkrát šplhať nebudete – viete, aké to je. Teraz ste sa rozhodli v sebe kultivovať niečo iné, možno meditovanie namiesto horolezectva, alebo chcete písať knihy o tom, ako sa lozí na hory. Na hory však už nepoleziete. Načo? Chcete dosiahnuť novú métu, zdokonaliť sa v nej a zároveň chcete stále viac a viac a viac. Je to neutíchajúci hlad. Rahu je hlad po niečom. Rahu z tohto dôvodu predstavuje všetko cudzie, nové, inovatívne a fascinujúce. Ale stále je tu jeho negatívna energia, ktorá spôsobuje rôzne závislosti a nezdravé túžby. Rahu z tohto dôvodu predstavuje aj cigarety, cigary (dym ako taký), drogy, alkohol, omamné látky, všetko, pri čom máte neustále chuť zvyšovať svoje dávky a dostávať sa do ešte vyšších dimenzí a väčšej a väčšej eufórie. Ketu na strane druhej je potom spiritualita a meditácia.

Ketu je vyššia oktáva Marsu. Mars je vrah, takže Ketu vie byť omnoho viac násilné ako Mars. Vie zabíjať, vie rezať, vie prinášať do života nekontrolovateľné explózie, či už nečakané transformácie alebo naozaj rôzne napadnutia – akoby vám niekto odťal hlavu (psychologicky) alebo vás napadol skutočne fyzicky. Toto vám Rahu neurobí, pretože Rahu je vyššou oktávou Saturnu a Saturn predstavuje strach. Rahu je neobjasniteľný strach, nejasný strach, ochromujúci strach – fóbie, panické ataky, nočné desy. Ketu spôsobuje depresiu, pocity samoty, neistoty a izolácie. Ale prináša napojenie na seba, mystiku, spiritualitu i osvietenie.

Aspekty Rahu a Ketu

Pre Rahu:

 • v danom dome – rebélia, inovácia, niečo cudzie / cudzorodé
 • 5 domov od seba – chtíč
 • 7 domov od seba – rovina Rahu – Ketu = karmické pnutie
 • 9 domov od seba – byť najlepší

Pre Ketu:

 • v danom dome – fyzická separácia, spiritualita
 • 5 domy od seba – separácia
 • 7 domov od seba – rovina Rahu – Ketu = karmické pnutie
 • 9 domov od seba – emocionálna separácia, introvert

Rovina Rahu – Ketu = planéty v konjunkcii s Rahu alebo Ketu

Akonáhle máte nejakú planétu spojenú s Rahu alebo s Ketu, predstavuje pre vás aj táto planéta súčasť karmického cyklu alebo základnej životnej lekcie. Ak je to napríklad Mesiac, potom to bude mať prienik s vašou matkou, emóciami, pocitmi bezpečia alebo s rôznymi psychologickými problémami (v závislosti od ďalších aspektov a celkového rozostavenia horoskopu, ale áno, je to prvý signál, že môžete byť náchylní na paniku alebo paranoju). Ak je to Slnko, súčasťou životnej témy bude otec, autority, ego, presadenie sa vo vonkajšom svete, sebadôvera, dokazovanie si niečoho, prílišná priebojnosť a vystatovanie sa alebo stiahnutie do seba a únik pred svetom, ľuďmi, spoločnosťou. Ak vám v rovine Rahu-Ketu sedí Merkúr, indikuje to opäť rečové problémy a celkovo problémy s komunikáciou ako súčasťou vašej životnej cesty. Pri Venuši sa stretávame s témou lásky, partnerského života (v základe), pri Saturne s dosť výraznými karmickými skúškami a náročným životom (väčšinou s veľmi dobrými výsledkami na jeho konci), pri Marse s problémami s agresivitou alebo nepriebojnosťou a pri Jupiteri so spiritualitou, chtíčom po uznaní a nasledovaní alebo s mystickými schopnosťami. To tak v skratke.

Opäť je dobré, ak použijete trochu fantázie a predstavíte si svoj vlastný horoskop ako veľké koleso rozdelené na 12 častí – 12 oblastí života. V prvej oblasti (prvom dome) sa ukazujete svetu, je to vaša maska (telo, obliekanie, výraz tváre, sebaprezentácia atď.), v druhej oblasti (druhom dome) sú vaše hodnoty, financie, prebraté vzorce z rodiny. V tretej oblasti je hra, zábava, priatelia, krátke cesty. V štvrtej oblasti (štvrtom dome) je vaša matka, domácnosť, bezpečie a istoty, psychická stabilita. V piatom je tu potom romantika, kreativita. V šiestom zdravie. V siedmom vzťahy, v ôsmom transformácie a tajomstvá, v deviatom vyšší zmysel, v desiatom kariéra a práca, v jedenástom spoločnosť a v dvanástom izolácia (ďaleké cesty, nemocnice, väznice, spiritualita atď.). Teraz do tejto oblasti / domu postavíte Rahu alebo Ketu. V prípade Ketu túto oblasť nebudete príliš vnímať, budete v nej mať stabilitu, bude pre vás predstavovať takzvaný „návrat k sebe“. Ak sem postavíte Rahu, bude to pre vás oblasť, ktorú chcete preskúmať, bude mať nádych niečoho nového, vzrušujúceho a iného. Ak si to zosobníte, Ketu bude starší muž (alebo žena) z vášho rodu, ku ktorému si vždy môžete prísť po radu a Rahu bude cudzinec. Teraz si do tohto obrazu pridajte ďalšiu planétu / planéty. Postavte ku Ketu Mesiac, dostanete múdrosť ale aj utiahnutosť (ako majster vo filmoch). Postavte Mesiac k Rahu a dostanete neodolateľné a nutkavé túžby, obsesie a chúťky, dostanete veľkoleposť. Postavte sem Venušu a dostanete pri Ketu lásku, naviazanosť, hĺbku. Ak ju postavíte k Rahu, potom tu máte túžbu po materiálnych statkoch. A tak ďalej.

Aspekty Rahu a Ketu

Pri aspektoch Rahu a Ketu je to trochu iné, pretože sa vám nebudú zhodovať s jednou a tou istou planétou. Opäť, bez toho, aby ste čítali charakteristiku nižšie, si môžete predstaviť energiu oboch týchto bodov ako človeka, a aspekty ako to, čo takýto človek vytvára. Ak je to Ketu, ten náš štarejší alebo mystik, potom jeho piaty aspekt predstavuje to, od čoho odchádza, čo nechce, čo už nepotrebuje. V deviatom aspekte to ešte viac násobí a emocionálne sa niečoho vzdáva, necháva to tak, aby sa mohol oslobodiť a prísť k osvieteniu. Ak je to Rahu, potom jeho piaty aspekt ukazuje na to, po čom túži a jeho deviaty aspekt to zase zúžitkuje a chce sa stať v danej oblasti najlepší a najviac oslavovaný zo všetkých.

 • Aspekty na Slnko – Ak Slnko aspektuje Rahu, či už piatym alebo deviatym aspektom, je tu vidieť veľkú túžbu po realizácií a zažiarení vo vonkajšom svete. Túžbu použiť svoju osobnosť a jej vnútorné dary pre niečo reálne, čo budú druhí ľudia používať a ideálne aj oslavovať. Je tu však prítomné ego a nie úplne reálna predstava o sebe samom. Ak Slnko aspektuje Ketu, pri piatom aspekte tu vidíme v prvom rade introverta a pri deviatom aspekte niekoho, kto nemá záujem o vedenie a autority. Je to niekto, kto možno nemal vo svojom živote „dobrého“ otca a „dobrých“ vodcov, niekto, kto si musel ísť svojou vlastnou cestou a ideálne cestou pokornou. Nie je to o tom, že by bojoval proti autoritám, vníma ich, aj sa možno podriadi, ale nijako to neprijíma za svoje, iba robí, čo musí. A inak si žije svoj život.
 • Aspekty na Mesiac – Ak Mesiac aspektuje Rahu, potom v prípade piateho aspektu vidíme veľkú orientáciu na biznis (bývajú to veľmi dobrí podnikatelia) a v prípade deviateho aspektu tu vidíme niekoho, kto chce cestovať a spoznávať celý svet a následne predávať svoje vedomosti ďalej (fotograf, cestovný sprievodca). Môže byť však prítomná paranoja a závislosti. Ak Mesiac aspektuje Ketu, potom v prípade piateho aspektu vidíme bohatý vnútorný svet človeka a v prípade deviateho aspektu vidíme publikačnú činnosť, pútnické cesty a individualistu, ktorý nemá rád spoločnosť druhých ľudí, má z ľudí strach a nie vždy im verí (minulý život smeruje k tomu, že bol spoločnosťou zradený a potrestaný, takže ľuďom nedôveruje).
 • Aspekty na Merkúr – Ak Merkúr aspektuje Rahu, potom v prípade piateho aspektu opäť vidíme veľkú inteligenciu, ale tentokrát je smerovaná do inovácií a technológií, prípadne špekulácií a machinácií. V prípade deviateho aspektu tu vidíme motivátorov, ktorí sa orientujú na biznis. Ak Merkúr aspektuje Ketu, potom v prípade piateho aspektu môžeme vidieť rečové vady a problémy s rozprávaním na začiatku života, a v prípade deviateho aspektu tu vidíme, že človek má síce vedomosti a znalosti a múdrosť, ale podáva ju utajeným spôsobom – píše pod pseudonymom, anonymne, nechce prezradiť svoju identitu, nezaujíma sa o publicitu a podobne (opäť to vedie do minulého života, kde mohla duša zažiť lynčovanie za svoje verejné prezentácie názorov).
 • Aspekty na Venušu – Ak Venušu aspektuje Rahu, potom v oboch prípadoch vidíme silnú túžbu po materiálnych statkoch, ale pri deviatom aspekte je to výraznejšie pre okolie, pretože tento človek má tendenciu sa prostredníctvom týchto statkov reprezentovať. Ak Venušu aspektuje Ketu, vidíme tu veľký cit pre umenie a samotné umelecké nadanie, ale i strach ukázať tento talent svetu. Opäť je tu cesta duše ovplyvnená tým, že bola v minulosti zradená, vyššou spoločenskou vrstvou alebo partnerom.
 • Aspekty na Mars – Ak Mars aspektuje Rahu, potom v prípade piateho aspektu vidíme človeka orientovaného na ochranu a pomoc, prípadne deti. V prípade deviateho aspektu vidíme bojovníka. Ak Mars aspektuje Ketu, môžeme v prípade piateho aspektu vidieť nespokojnosť, primárne so systémom a so životom, ale tiež veľkú vnútornú silu a aj výbuchy hnevu. V prípade deviateho aspektu tu máme opäť bojovníka, tentokrát však omnoho silnejšieho vďaka svojej tichosti a trpezlivosti (a sile úderu).
 • Aspekty na Jupiter – Ak je Jupiter aspektovaný Rahu, potom v prípade piateho aspektu vidíme dychtivého učenca a učiteľa, výskumníka i vedca, v prípade deviateho aspektu opäť odborníka v oblasti technológií, vedy a výskumu. Na strane druhej, ak Jupiter aspektuje Ketu, potom piaty aspekt Ketu robí z Jupitera hĺbavého mystika a deviaty aspekt spirituálneho gurua (pokiaľ nie je Jupiter v znameniach zameraných na bohatstvo, potom je tu téma skôr orientovaná na zlato, šperky a luxus.)
 • Aspekty na Saturn – Ak je Saturn aspektovaný Rahu, potom v prípade piateho aj deviateho aspektu vidíme revolucionára a rebela. Ak je Saturn aspektovaný Ketu, potom tu vidíme veľký tlak na zodpovednosť, kontinuálnu prácu, pokoru a službu. Človek je ochotný obetovať sám seba pre blaho druhých (opäť to môže vychádzať z minulého života, v ktorom bol zložený určitý sľub.)

Ak máte otázky, pokojne ma kontaktujte na petra.nemcekova.eu@gmail.com.