PSYCHOSOMATIKA: KDE BOLÍ VNÚTORNÝ MUŽ A KDE VNÚTORNÁ ŽENA?

V treťom pokračovaní blogu by som sa rada zamerala na mužské a ženské témy, ich prežívanie, absenciu alebo naopak prílišné vyhupnutie jednej alebo druhej energie. Pretože práve nerovnováha medzi mužskou a ženskou energiou dokáže splodiť veľmi veľa chorôb ako nám samotným, tak našim deťom. Mnohé z problémov, ktoré nájdete popísané nižšie, vznikajú práve preto, že nám buď v rodine a rode chýbal ženský / mužský vzor alebo tento vzor nebol vo svojej plnej sile, my v sebe potláčame / vylučujeme / neakceptujeme jednu alebo druhú energiu alebo máme jednu energiu na úkor druhej príliš zvýraznenú.

Dôležité je tiež si uvedomiť, že nie vždy problém vzniká tam, kde ho reálne aj vidíme. Niekedy máme problém na mužskej strane, ktorý je vyvolaný tým, že sme príliš v mužskej energii, preto, že ju máme rozvinutejšiu, podporovanejšiu a tá ženská je jednoducho zanedbávaná. Obrazne povedané, je to preto, že otec bol dominantnejší ako mama. Vtedy stačí trochu viac pozornosti venovať ženskej stránke, pozrieť sa na to, kde z nej vieme čerpať, kde ju vieme doplniť, alebo stačí tej mužskej trochu ubrať z ventilu a dostať to do harmónie. Záleží od prípadu k prípadu, ale v podstate ide o doladenie energií.

Potom tu máme ale aj tú druhú možnosť, kedy mama napríklad vôbec nebola prítomná a teda tá mužská energia je vypuklá preto, že chýbala ženská úplne. Tu sa potom jedná o dlhodobý proces, dlhodobú prácu, pretože ženskú energiu nemôžeme doplniť, keďže musíme najskôr nájsť, ako vyzerá. Tiež mužská energia je tak zakorenená a výrazná, že je ťažké sa jej pustiť, predstavuje akúsi istotu a bezpečie, pričom tá ženská je neistota, strach, je to niečo nepoznané, bolestivé. Tu vždy treba preliečiť hlboké traumy, rany, väčšinou siahajúce až do detstva a do viacerých vrstiev.

V týchto prípadoch je to ako pavučina, problémy sú rôzne, choroby viaceré a telesná schránka môže trpieť na takých miestach, že by ste to nikdy nepovedali. A inak, keď už sme pri tejto téme, nikdy neverte nikomu, kto vám povie, že mal dobrý vzťah s jedným z rodičov a s tým druhým katastrofálny. Rodina je entita ako telo samotné, to znamená, že je to to isté akoby vám človek povedal, že polku tela má v poriadku a druhú polku nemá. Existuje tam prepojenie. Vždy tá ženská stránka s mužskou súvisí, prelínajú sa, dopĺňajú, kontrolujú a vyrastajú zo seba, ako jin a jang. Jedno z druhého pramení, takže aj problémy samotné sú často problémami oboch týchto sfér. Na terapeutovi je potom zistiť, z ktorej strany začať, aby sa liečenie dalo do pohybu.

Absencia „správnej“ ženy

Ak chýba žena, či už v rodine alebo chýba vo vás samotných, potom je celkovo problém s energiami prijímania, súcitu, empatie alebo nehy. Nikto nás neučil, ako máme pracovať s našimi emóciami, kde máme hľadať svoj vnútorný domov, sebalásku, sebaprijatie. Nikto nám to neukázal a my sami sme od toho veľmi výrazne odpojení. Z hľadiska energie na tele sa nám to môže prejaviť na ľavej strane, vnútornej strane alebo na prednej strane v prípade, že hovoríme primárne o absencií tejto energie a z nej problémy vyplývajú. To znamená, že našim primárnym problémom alebo emóciou je to, že nám niečo chýba, niečo nemáme, postrádame, niekde vidíme a cítime práve v tejto oblasti problém. Ak si len tak energeticky pozrieme jednotlivé oblasti tela a pôjdeme po týchto častiach, môžeme sa o sebe veľmi veľa dozvedieť.

V oblasti hlavy máme ľavú stranu výrazne spojenú s emóciou trápenia a súznenia. Pri hlave môžeme hovoriť o tom, že nás ťahajú myšlienky, a to myšlienky od prílišného smútku, nedostatku pozornosti, lásky, neistoty až po myšlienky toho, že nás nikto nemá rád, všetci nás využívajú, spoliehajú sa na nás, nevnímajú nás. Tieto dlhodobé pocity a myšlienky vedú práve v dôchodcovskom veku k ochoreniam ako napríklad demencia alebo Alzheimer, kedy vlastne už nechceme myšlienky tohto typu počúvať a ani vnímať, bolia už príliš. Je tu tým pádom napojený aj veľký pocit bezmocnosti. Z prednej strany hlavy potom môžeme vnímať preťaženie týchto tém. Na pravej strane by sme sa to snažili ešte ako tak racionalizovať a padali by sme do zúfalstva, ale na ľavej strane, ak máme bolesti či už očí alebo spánkov, zubov, afty, herpesy, akné, ide skôr o to, že riešiť tieto témy nechceme, potláčame ich, neprijímame ich, nevieme ako. Sme vlastne príliš pasívni alebo nechceme niečo vidieť.

V oblasti krku môžeme z ľavej strany vidieť, že sa príliš trápime. Máme obavy, či všetko zvládneme, ustojíme, či sme dobré matky alebo či poskytujeme dostatok opory a stability svojim blízkym. Tiež tu môže byť z určitého uhlu pohľadu prítomná téma flexibility, ale nie ani tak časovej a myšlienkovej ako skôr akéhosi flow, prijímania toho, čo život prináša a otáčanie hlavy smerom, ktorým nás chcú anjeli alebo vyšší zámer nasmerovať. Opäť je to o pocite, že takto to nechcem vidieť, toto nie, toto ani náhodou. Ak sa k tomu pridá mužská energia, že si to vydobijeme po svojom, potom začína reálne bolieť krk a hlava, väčšinou na zadnej strane. Ak nás ťahá čisto ľavá strana krku alebo nás na tejto strane seklo, je to výzvou na zmenu postoja a prijatia toho, že je tu nejaká lepšia cesta a máme iba otvoriť oči. Ak nás naopak bolí na prednej strane krku, čo býva spojené najčastejšie so zápalmi hrdla, potom je problematická komunikácia. Z pohľadu ženskej energie ide o neschopnosť povedať svoje potreby. Prvotné pocity spojené s pálením a rezaním sú skôr mužského charakteru, kedy vlastne po období nečinnosti a nekomunikácie začína narastať hnev. Tento hnev spôsobí, že sa otvoríte tomu, aby sa samotná téma tiež otvorila, vzniká zápal. Ak zápal prejde v suchosti, išlo skôr o mužskú tému, ale ak zápal končí hlienmi, potom je jasne vidieť, že tam boli nazbierané práve emócie, smútky až plače, ktoré potrebovali ísť von. Každý hlien v tomto zmysle predstavuje nahromadený plač. Potom závisí od lokácie, kde sa vyskytuje, že k akej téme sa plač viaže, čo ste potlačili.

V oblasti ramien a hrudného koša lokalizujeme štvrtú čakru, ktorá je naozaj spojená s harmonizáciou dávania a prijímania. Na ľavej strane hovoríme vyslovene o srdci ako takom a tiež o ľavej ruke, prípadne ľavej strane pľúc. Všetky tieto časti sú spojené s prijímaním a so schopnosťou zobrať si (ruka) to, čo potrebujeme a prípadne sa aktívne zbaviť (pľúca) toho, čo nám neslúži. Táto časť tela je spojená s aktívnym prerodom, s akceptáciou života, s akceptáciou smrti. Máme pred sebou oblasť, ktorá je prepojená s radosťou zo vzniku nového života a so smútkom spojeným s pustením starého života, alebo s pustením niekoho / niečoho blízkeho. Najmä na úrovni srdca môžeme vidieť, ako sme sa so stratou či koncom vyrovnali, a to tu naozaj môžeme hovoriť od zásadných tém ako strata blízkeho človeka až po banálne témy ako ukončenie prázdnin a nástup do nového školského roka alebo o akejkoľvek inej zmene, napríklad zamestnania. Na úrovni pľúc vidíme skôr strachy zo zmeny, na tejto ľavej strane je to problém s adaptáciou a dôverou v seba, že to dokážeme, že to rozdýchame, že to zvládneme. Ľavá ruka nám potom naznačuje, ako sme schopní zobrať si to, čo potrebujeme k akejkoľvek zmene. Tiež nám môže ukazovať, že sme príliš pasívni a svoj život nechceme tvoriť, nepočúvame svoju intuíciu, keď nás vyzýva k tvorbe a nejakej činnosti. Akoby sme si zastavili všetky možné „aha-momenty“ a krásu či potešenie z tvorby.

V oblasti brucha máme toho nakopeného azda najviac. Kvôli priestoru blogu nemôžem ísť úplne do hĺbky, tak si to vymedzím na jedno jednoduché slovo, a tým slovom je sebaprijatie. Nezabúdajte, že toto je oblasť tretej čakry, zároveň oblasť, kde všetko trávime, kde máme umiestnený náš „druhý mozog“ (žalúdok) a toto všetko je akoby epicentrom všetkých našich nestrávených emócií a emocionálnych problémov. Odtiaľto budú vychádzať všetky strachy, úzkosti, neistoty, smútky, viny a čo sa týka ich aktívnych prejavov, tie už sa posúvajú nižšie alebo vyššie, podľa mechanizmu, akým sa s nimi snažíte pracovať. Ak napríklad úzkosť prebijete antidepresívami, s veľkou pravdepodobnosťou vám bolesti udrú do hlavy, niekde sa tam spustí nejaké ochorenie, tŕpnutie alebo napätie alebo vám bolesti udrú do pohybového aparátu a kostry. Opäť záleží od toho, čoho sa reálne bojíte, lebo ak sú to myšlienky a strachy, potom jednoznačne trpí hlava, ak je to život, prijatie života, cesta životom a viac-menej reálne veci, tak potom to udrie do kostry.

V oblasti panvy máme druhú čakru a máme tu umiestnené ako ženské orgány tak aj obličky a močový mechúr, muži zase prostatu. Oblasť panvy je veľmi výrazne spojená so vzťahmi, a teda s našou rolou ženy v spoločnosti alebo s akceptáciou našej ženskej stránky v nás samotných, prípadne v spoločnosti (toto platí pre mužov). Do veľmi veľkej miery je tu uchovaná celá ženská línia nášho rodu, s ňou spojené témy vzťahu so ženami (alebo aj vzťahu k sebe), vzťahu k deťom, vzťahu k materstvu, vzťahu k láske, starostlivosti, opatere, službe a vzťahom medzi ľuďmi celkovo. Ak máme akýkoľvek z týchto orgánov v disharmónií, potom máme v prvom rade problém vo vzťahu s matkou, ktorý nás tak zásadne ovplyvňuje, že nedokážeme vytvárať harmonické vzťahy s našim okolím. Tiež tu máme tému dospelosti, ako sme schopní dozrieť a „opustiť“ náš pôvodný rod. Je tu téma lojality a súcitu s rodom. Keď obetujeme svoj život pre ťažký osud niekoho z rodu, tiež to vidíme v tejto oblasti a v týchto orgánoch. Táto oblasť najviac postihuje ženy, a to práve kvôli týmto témam. Ale muži ňou vedia trpieť tiež, to si ukážeme v druhej časti blogu. Ak máte teda problém v oblasti vzťahov alebo fyzicky v oblasti panvy, krížov a bedier, naozaj vrelo odporúčam vyskúšať liečenie a odblokovanie alebo rodinné konštelácie, ktoré dokážu byť v týchto témach extrémne účinné a bloky rozpustiť.

V oblasti kostrče a nôh máme tému bezpečia a istoty, najmä však vo fyzickom svete. Keby sme si predstavili Maslowovu pyramídu, šlo by tu o dve spodné úrovne – fyziologické potreby = hlad, smäd, spánok, dýchanie a potom potreby bezpečia = domov, peniaze, budúcnosť, ochrana. Táto oblasť sa narúša buď tým, že máme nejaký zdravotný problém alebo tým, že nemáme niečoho dostatok alebo tým, že nás niekto fyzicky alebo psychicky týra. V rámci toho, že sa bavíme o ženskej energii, tu je to naozaj o pocitoch ochrany a bezpečia, ktoré ženy hľadajú buď v rodine, systéme alebo u partnera. Ak sú ženy príliš v mužskom princípe, sme na druhej strane tela, na prvej, tam by sme hovorili o strese, či sa dokážu o seba postarať. Tu sme na ľavej strane a tým pádom je emócia tá, či bude o ne postarané, tá energia je pasívna. Problémy v ľavom bedrovom kĺbe sa prejavujú, keď si nie sme istí napríklad či nás partner nepodvádza, či s nami chce ostať, či chceme ostať my s ním alebo či nejde vo vzťahu o nejaké násilie. Ľavá noha zase bolí vtedy, keď sa nevieme o partnera oprieť, kedy sa moc spoliehame na seba, kedy nemáme pokoru ako ženy, kedy sa snažíme zastať mužskú úlohu a odmietame tú ženskú. Tam trpia potom dosť kolená. Chodidlá ľavej nohy bývajú zase náchylné na pocity samoty a strachu, že navždy ostane žena sama, že nemá nárok na príspevky od štátu, nebolo jej prisúdené vdovské, opatrovateľský príspevok alebp akýkoľvek príspevok od štátu / v núdzi. Tiež na ľavú nohu trpia tí, ktorým chýba nejaká žena v rode alebo zastávajú rolu nejakej mŕtvej, odsúdenej, vylúčenej alebo trpiacej ženy v rodovej línií, zväčša tej ženskej práve.

Ak cítite, že by ste rady preliečili svoju vnútornú ženu, pripravila som pre vás krátku meditáciu, ktorou si môžete pomôcť aj samé. Nájdete ju TU.

Absencia „správneho“ muža

Mužská energia sa spája s aktivitou a vonkajším svetom. Ak chýba muž v rodine alebo mužský archetyp je oslabený, prípadne my sami v sebe popierame mužský vzor, mužskú stránku, potom máme problém chopiť sa príležitostí, ktoré nám život ponúka. Máme problém s egom, hrdosťou, únikom od reality, máme problém povedať, čo chceme, ako to chceme, stáť si za svojim, nastaviť si hranice, kooperovať s druhými ľuďmi, aktívne sa podieľať na tvorbe života, tvoriť istotu, bezpečie, máme problém s uznaním, úspechom, so zarábaním peňazí. Máme problém často s alkoholom alebo závisloťami na nejakých látkach alebo hrách, v ktorých utekáme sami od seba, máme problém so strachom, že nie sme dosť dobrí, nemáme tu svoje miesto, nemáme miesto v spoločnosti, nikto nás nevníma a neni na nás hrdý, že sme lúzri, neschopní, ponižovaní a neznamenáme nič. Sú to veľmi deštruktívne pochody, pretože tým, že sú v mužskej energii, sú častokrát spaľujúce. Nevyvvíjajú sa tak dlho ako choroby s ženskou energiou, ale sú rýchle, nešťastné a radikálne. Ženské choroby sú akoby ste si spustili rakovinu, obrazne povedané, a tieto mužské, akoby ste nad sebou spustili gilotínu. Ani jedno ani druhé nie je príjemné, oboje je ničivé, len to má za sebou inú energiu a inú podstatu.

V oblasti hlavy veľmi výrazne pri liečeniach vnímam vzorce mužskej rodovej línie, ktoré sú spojené s tým, čo všetko muž musí, ako sa má správať, čo smie a čo nesmie. Všetky tieto pravidlá, príkazy, zákazy, obmedzenia fungujú v hlave ako akýsi mužský sudca a kritik, ktorý hovorí a neustále pripomína, že ste zlý človek, idete nesprávne, idete zle, mali ste to urobiť lepšie alebo úplne inak. Bývajú tu prítomné myšlienky na sebevraždu alebo pocity, že by bolo všetkým lepšie, keby ste ani neboli. Táto časť je naozaj veľmi výrazne spojená s mužskou rodovou líniou a nárokmi, ktoré voči vám vaši predkovia mali. A to je jedno či ste ženy alebo muži, v tomto prípade platí, že ak máte problémy s hlavou, máte problémy s otcom a mužským rodom a ich násilným presadzovaním niečoho.

V oblasti krku sa nám téma popísaná vyššie násobí, respektíve prechádza do fyzického tela, do preťaženia v oblasti práce alebo do agresivity. Muži, ktorí majú problém s agresivitou alebo agresivitu potláčajú, pretože sa nechcú stať svojim otcom, prípadne starým otcom, mávajú časté problémy s krkom alebo krčnou chrbticou, niekedy dokonca aj s ušami, uzlinami, lymfatickým systémom a zdúrenými žľazami na krku. Kým ženy mali v krku problém a strach sa vyjadriť, muži buď potláčajú svoj prirodzený prejav alebo je tento prejav hnaný agresivitou v štýle „veď ja ti ešte ukážem, ako to bude“. A toto mávajú aj ženy, ktoré sú výrazne v mužskej energii a ktoré sa snažia presadiť si svoje. Väčšinou majú práve v tejto oblasti problém ženy na vysokých manažérskych pozíciach, pretože tam ich tiež tlačí práve tá mužská rodová línia – buď jej nátlak alebo absencia.

V oblasti ramien a hrudného koša lokalizujeme štvrtú čakru, ktorá je naozaj spojená s harmonizáciou dávania a prijímania. Kým ženskou témou bolo prijímanie, mužskou témou je dávanie. Dávanie lásky, dávanie podpory, dávanie statkov pozemského charakteru. Vo védskej astrológií majú archetyp správneho muža spojený s troma kvalitami: mužný (veľký, veľkolepý), solídny, silný (schopný, kompetentný), a to vo význame, že muž musí byť veľký, silný, prerážajúci ale nesmie byť rýchly. Viaže sa potom k tomu taká ukážka, že správny muž vie, že má všetko, čo má, dať žene, pretože ona potom z toho, čo on jej prinesie vytvorí niečo veľkolepé. Ako keď spermia prerazí vajíčko. Najskôr je muž, ktorý dal spermiu až potom žena, ktorá niečo vytvorila. Lenže muži dnešnej doby sú veľmi skúpi, pretože sa žien boja, pretože ženy prebrali mužskú štafetu (a to dosť zle) a preto, že sa cítia zneužití. Ak dochádza v akomkoľvek bode u vás k disbalansu, potom sa vám to prejaví na tele práve v tejto oblasti. Ženy, ktoré trpia v pravej časti hrudného koša majú pocit, že musia zastať mužské miesto, že musia dávať, lebo im nebolo dané, lebo buď chýbal otec alebo chýba manžel / partner. Väčšinou sú to však práve ony, kto má tendenciu týchto mužov vytláčať a tým prispievajú k ešte väčšiemu diskomfortu. Bývajú to ženy, najčastejšie tie, ktorým chýbal otec.

V oblasti brucha máme aj v tomto prípade veľa tém, ale môžeme ich opäť zhrnúť do jedného jediného slova, a tým je v prípade mužskej energie sebarealizácia. V ženskej energii sme mali sebaprijatie, z ktorého inak sebarealizácia krásne vychádza. Opäť tu máme symboliku splodenia dieťaťa. Na to, aby dieťa bolo splodené musíme niečo aktívne vykonať a zároveň musíme mať v sebe to prijatie. Musíme mať aj trpezlivosť, aj pokoru, aj chuť a túžbu. Všetky energie v oblasti solar plexu sú v prípade mužskej energie o tvorbe ako takej, o túžbach, o cieľoch, o výkone. Ak je to v extréme ženskom, muž má tendenciu priberať (roztiahnutý žalúdok), ak je to v extréme strachu, muža bolí chrbát, ak je to v extréme, že neviem, nemal som vzor, potom sú problémy s trávením. Ak sa či už žena alebo muž nevedia prostredníctvom svojej tvorby vo vonkajšom svete zaradiť do spoločnosti a dostať patričné uznanie a ohodnotenie, potom trpí oblasť brucha a orgány na pravej strane, umiestnené bližšie k chrbtici alebo chrbtica samotná. Najčastejšie tu pri tých mužských témach vidíme žalúdok a žalúdočné vredy, problémy s pečeňou (alkoholizmus = neviem sa zaradiť, neviem kto som, unikám) alebo potom problémy s kostrou a svalstvom (napríklad aj nádory v tejto oblasti).

V oblasti panvy máme druhú čakru a s ňou spojené vztahy. Tentokrát můžeme vidieť ako úroveň vzťahov k ženám, a teda tomu, ako sa náš otec správal k našej mame a tak sa aj my správame k našej žene alebo toho muža vytláčame a snažíme sa vo vzťahu byť aj muž aj žena, aj matka aj otec. Tiež tu ale primárne vidíme tému vzťahov ako ja a spoločnosť, ja a svet. Ak by sme sa bavili, čo môžeme, o témach ako ja a moje postavenie, ja a úspech, ja a dosiahnuté ciele alebo ja a peniaze, museli by sme to ohraničiť na rodinné témy, nie na spoločenské, pretože tie máme nižšie. Tu je to skôr o tom, či dokážem splodiť niečo, splodiť dieťa, či dokážem mať sex, či mi chutí sex, či si dokážem užiť život, odtrhnúť plody života, užiť si peniaze, dovoliť si hojnosť v emocionálnej oblasti života. Všetko ostatné je potom témou prvej čakry. Ak vás teda pobolievajú kríže na pravej strane, alebo prostata alebo vás trápia močové kamene, potom sa neviete zaradiť v rámci svojej rodiny alebo zastávate v rodine miesto (mužské, ak ste žena), ktoré vám nepatrí.

V oblasti kostrče a nôh, kde nám to reguluje prvá čakra, vidíme vo veľmi veľa prípadoch práve tému peňazí, prestíže, uznania, moci a stability, ktorú si sami vytvárame vo vonkajšom svete. Môžete si to predstaviť aj v obraze „ako nám svet dzobe z dlane“. Tu sa chceme tak trochu cítiť, že sme to všetko zvládli sami, že sme úspešní, lebo sme šikovní, že sme bohatí, lebo sme úspešní, že nám druhí slúžia, lebo máme moc alebo postavenie. Ak je to príliš v extréme, potom aj tu budete mať problém na pravej strane tela v nohách alebo bedrách, špeciálne ženy workoholičky alebo samoživiteľky sú na toto náchylné, pretože okrem dokazovania svetu tam majú aj dokazovanie mužom, čo je dvojnásobný tlak na energiu a výkon. Muži mávajú bolesti na tejto strane vtedy, ak to preháňajú, ale omnoho častejšie vtedy, keď sa im uznania nedostáva alebo majú strach, či to dajú a zvládnu. Energie strachu sa prejavujú väčšinou takou bolesťou, pri ktorej máte pocit, že vás obmedzuje. Energie toho, že toho je veľa, sú skôr energie nepokojné, vláčne, rozpínajúce sa, ťahahúce. Akoby si totiž človek povedal, že nemôže vypnúť, lebo to musí udržať. V tom prvom prípade tam má akoby nejaký blok, prekážku, ktorá mu nedovolí prirodzene fungovať. Tou prekážkou je strach alebo aj v tomto prípade nejak nesprávne nastavený vzorec z mužskej rodovej línie (napríklad prehra, okradnutie, strata majetku, vydedenie alebo vyčlenenie nejakého muža, prípadne aj dlhodobá starostlivosť o chromého muža, cez ktorú sa potom nesie vzorec, že nesmiem byť slabý, lebo je to ponižujúce).

Ak potrebujete pomôcť zistiť príčinu svojich vlastných zdravotných problémov, neváhajte sa mi ozvať. Výklad kariet spojený s preliečením je výborným spôsobom ako na tom začať postupne pracovať a jednotlivé vzorce a presvedčenia pomaly rozpúšťať. Nehovoriac o rodinných konšteláciach, ktorými Vás rada tiež prevediem buď na diaľku alebo online. Sú tou najúčinnejšou technikou, s akou som sa dodnes stretla. Verím, že Vám pomôže rovnako ako mne.