PSYCHOSOMATIKA: BOLESŤ HLAVY

S bolesťou hlavy, miernou či silnejšou, sa stretol azda každý z nás. Najbežnejšou bolesťou hlavy je tá z preťaženia. Deje sa náhodne, nárazovo, má rôzne spúšťače. Môže mať jemný ťahavý charakter, ale tiež môže prepuknúť až do silnej migrény. Vždy záleží od okolností a od toho, čo sa dialo tesne pred tým, v daný deň alebo v predošlú noc, než Vás začala bolesť hlavy trápiť. To je najlepší indikátor, s ktorým môžete kedykoľvek začať pracovať aj sami. Väčšina ľudí totiž naozaj vie, alebo minimálne intuitívne cíti, prečo ich tá hlava zase raz bolí.

Bolesť hlavy u detí

Keďže máme viaceré druhy bolesti hlavy, asi by som začala tým, že si skúsime pomenovať, s čím môže hlava súvisieť a následne si tieto typy bolestí ukážeme na konkrétnych príkladoch, ako s nimi pracovať a čo za bolesťami môže byť. Upozorním, že je niečo iné, keď bolí hlava dieťa (do 18 rokov) a keď bolí dospelého človeka. V prípade detí vždy pracujem ako terapeutka s predvedčením, že primárne sú za tieto bolesti zodpovední rodičia a dieťa na seba berie a reflektuje niečo z rodinného života. Často sa mi pri liečeniach ukazuje, že deti bývajú, ak keď to tak fyzicky nevyzerá, odpojené od danej bolesti na duchovnej úrovni, pociťujú ju ako niečo, čo nesú, čo ukazujú, čo zrkadlia, ale nie niečo, čo sa ich týka. Bolesť sa ich týka, to je fyzická úroveň, ktorú nepopieram. Ale z energetického hľadiska je okamžite vidieť, že dieťa len nesie údel svojho rodiča a vlastne to má ako akýsi cieľ, aby to rodič konečne videl.

S bolesťou hlavy vždy úzko súvisia konflikty v rodine, nevypovedané veci, ktoré spôsobujú emocionálne tlaky a hnevlivé myšlienky, ktoré neboli vypustené. Bolesťou hlavy trpia deti, ktorých rodičia uvažujú nad rozvodom, či už o ňom otvorene hovoria alebo nehovoria. Tiež nimi trpia deti, ktorých rodičia sú akoby každý na jednej strane barikády a energeticky sa ho jeden z rodičov snaží „stiahnuť“ na svoju stranu. Ďalšou možnosťou je, že dieťa je tlačené, tentokrát už vedome, rodičmi do zodpovednosti a starostlivosti, ktorá k jeho veku neprináleží. Ale toto máva zväčša otvorené prejavy. Skryté prejavy máva to, ak dieťa v rodine nahrádza jedného z rodičov, alebo keď dieťa svojmu rodičovi robí jedného z rodičov. To už nebýva ľahko uchopiteľné a najmä sa rodičia tejto teórií bránia, pretože si neuvedomujú, aký tlak na dieťa vyvíjajú.

Napríklad mama dieťaťa nemá dobrý vzťah so svojim otcom. Buď kvôli tomu, že nebol v rodine prítomný alebo preto, že mal nejaké neduhy, alebo jednoducho preto, že sa cítila svojim otcom nemilovaná. Všetkú pozornosť a lásku žiada teda od svojho partnera, ktorý mal však pravdepodobne v rode podobný problém a podobne ako tento otec je aj on emocionálne alebo fyzicky nedostupný. Takejto žene sa narodí syn. V jej srdci splanie láska a syn ako sa vyvíja, tak sa stáva tým najlepším mužom v jej živote. Ona ho podvedome chráni od toho, aby mal vlastnosti podobné jej otcovi alebo manželovi, s ktorými nesúhlasí, a snaží sa z neho vytesať dokonalého chlapa. Ale pre seba. V určitom veku, okolo tých siedmych rokov, kedy dieťa „odchádza“ z energetického pola matky, matka začína strádať a pociťovať nervozitu. Dlhých sedem rokov mala lásku, ktorá jej chýbala, teraz má pocit, že niečo postráda, že syn sa nechová ako by sa mal, neustále sa jej nepáči, čo robí, s kým sa baví, ako to má nastavené a ako sa k nej správa. Na vedomej úrovni rozumie tomu, že ho musí pustiť, snaží sa často aj emocionálne, ale syn nie je v roli dieťaťa, takže to vedome upratať nedokáže bez toho, aby sa najskôr nepozrela na svojho otca a neurovnala si vzťah s ním, následne na manžela a neprijala ho po svojom boku. Až potom je syn slobodný a nebude mať bolesti hlavy = tlaky z maminy. Tieto energie sa veľmi ťažko riešia tam, kde sa prejavujú. Je to ako balón, ktorý keď stlačíte na jednej strane, urobí vypuklinu na druhej. Potrebujete zmierniť tlak tam, kde ho tlačíte, nie ho puknúť tam, kde sa to prejavilo. Takže v základe platí, že ak riešite problémy na úrovni ja + budúca generácia (moje deti), problém je v ja + moji rodičia. Ak riešite svojich rodičov, v skutočnosti je problém buď v prítomnosti alebo s deťmi.

Ako ďalší príklad si môžeme uviesť rodičov, ktorí sa rozvádzajú. Dieťa o tom možno ani nevie, ale podvedome cíti, že v rodine panuje akési napätie. Keď sa naň dotazuje, dostáva neurčité odpovede, že je to ťažšie obdobie, že sa to vyrieši, že si nad tým, a toto doslovne, „nemá lámať hlavu“. Všetko by to bolo v poriadku, keby dieťa reálne videlo a cítilo, že sa veci riešia a nemusí si lámať nad tým hlavu. Lenže dieťa prirodzene prichádza ako dôsledok lásky, prejav lásky, prejav spoločného, harmónie, súznenia a tým pádom, ak toto necíti, snaží sa to vytvoriť. Ak teda dlhodobo riešia rodičia konflikt alebo ho potláčajú alebo o ňom nekomunikujú, alebo spätkujú alebo robia čokoľvek, čo predlžuje status quo a hádže polená pod nohy akémukoľvek riešeniu situácie (a tu hovoríme aj o tom, že by si jeden dal termín u psychológa a aspoň u seba povolil ten tlak a napätie), tak dieťa najskôr začne prostredníctvom seba a svojich fyzických prejavov poukazovať na to, že sa to ešte stále deje. Akoby hovorilo, že „haló, rodičia, stále tu je ten tlak, au au.“ A keď ani to nepomáha, zvolí vážnejšie symptómy, prejavy alebo chorobu, prostredníctvom ktorej rodičom hovorí „aha, toto vytvárate“ alebo „aha, toto potrebujeme k vyriešeniu“.

Často deti padajú do chorôb, aby rodičov spojili alebo aby získali pozornosť a pochopenie od nich, prípadne od jedného z nich, od ktorého to práve potrebujú. Preto odporúčam rodičom vždy senzitívne vnímať, čo ich dieťa prežíva, kedy príznaky začali, čo sa dialo predtým a aká bola rodinná situácia a emócie rodičov. Primárne toto platí pre matky do 7 rokov života dieťaťa, lebo tam tá mamina je omnoho viac prítomná pre dieťa ako otec, takže čo cíti matka, to má priamu linku do energetického poľa dieťaťa. Tam sa na otca často ani netreba obracať, iba čo do pocitov matka voči nemu. Inak začína byť otec podstatný až po tomto období, kedy si nachádza svoju vlastnú „linku“ do energetiky dieťaťa (nehovorím tu však o rodových vzorcoch, programoch, ocohreniach a absenciach, to je potom iný prípad, ale aj tu môže veľmi pomôcť, ak mama spracuje témy vo svojom rode, lebo bývajú rovnaké ako v rode otca).

Bolesť hlavy u dospelých

Dospelí sú (teda mali by byť) zodpovední sami za seba. Aj tu sa môžeme stretnúť s tým, a to najmä pri chronických bolestiach hlavy, že nesú na sebe cudzí údel, doslovne cudzie trápenie, ktoré ten daný predok nedokázal vyriešiť. Na mužskej strane to bývajú strachy o financie alebo finančné problémy a dlhy, na strane žien to bývajú strachy o seba, duševné zdravie, niekedy o rodinu. Môžeme tu hovoriť o rôznych post-traumatických syndrómoch predkov, buď tých, ktorí prežili vojnu (výbuchy špeciálne) alebo nejaký zásah chemikáliou alebo prežili koncentračné tábory. Môžeme tu vidieť aj predkov, ktorí trpeli pocitmi viny za to, že niekoho zradili, aj keď nechceli, a dookola si v hlave premielali scenáre, ako to mali spraviť inak. Túto schému vždy spoznáte v tom, že sa myšlienky klienta / pacienta neustále cyklia a nesúvisia až tak primárne s jeho súčasným stavom a životom a zároveň nespôsobujú panické záchvaty úzkosti alebo tetániu. Môžu, ale väčšinou bolesť hlavy s nimi v tomto zmysle nesúvisí.

Ďalšou príčinou býva preťaženie v myšlienkovej podobe. Cyklické myšlienky, strachy, myšlienkový smog, prílišná námaha, prílišné zaoberanie sa niečím, neschopnosť nájsť riešenie, pohnúť sa ďalej, neschopnosť vyriešiť nejaký problém, ktorý sa týka druhého človeka, neschopnosť niečo udržať, ustáť, zvládnuť. Jednoducho povedané je to neustály myšlienkový tlak, ktorý si ale vytvára človek sám, nejde od nikoho iného. Bývajú aj v tomto prípade prítomné veľmi výrazne vnútorné osobnosti človeka, ako vnútorný otec, matka alebo vnútorný kritik či sudca. To bývajú tí najhorší sprievodcovia a kati, pretože pre nich, najmúä v prípade náročnejšej životnej a rodinnej situácie, nebudete nikdy dosť dobrí, nikdy neurobíte dosť, nikdy sa im nezavďačíte. Ale cesta von je tu ľahká, proste ich dáte preč a vykašlete sa na nich.

Cestou von z bolestí hlavy býva takmer vždy SLOBODA.

Tiež si treba pripomenúť, že bolesť hlavy nebýva hlavnou chorobou, býva skôr príznakom nejakého ochorenia alebo disbalansu. Najčastejšie ju vyvoláva svalové napätie v dôsledku psychického stresu alebo prepracovanosti. Príčinu môžete hľadať presne v tom, ako popisujete bolesť, nie teraz jej lokáciu. Ak napríklad pociťujete bolesť ako tupú, potom nevládzete, dochádzajú vám sily, neviete, nemôžete, nechcete = otupenie. Ak pociťujete bolesť ako ostrú, potom hľadajte príčinu v tom, čo sa v posledných hodinách stalo náhle, nečakane, zaskočilo vás to, nevedeli ste na to promtne reagovať, zasiahlo vás to vnútorne ale nemali ste čas to riešiť kvôli iným povinnostiam = niekto tento šok v tele ostal a chce, aby ste sa k nemu vrátili a riešili ho. Ak pociťujete bolesť ako silný tlak, potom to aj tlak bude a musíte hľadať, kde na seba tlačíte alebo prečo. Ak bolesť pulzuje, je to väčšinou o spojení viacerých faktorov, udalostí, ale najmä vy osobne na tieto udalosti reagujete strachom a stresom = pulz, neistota. Ak je bolesť až pálivá, potom niekde bude nahromadený hnev a tým pádom aj zápal na fyzickej úrovni. Ak je bolesť skôr chladivá, chladná, potom sme zase skôr v téme otupelosti a neschopnosti konať, letargii. Bolesť hlavy môže byť niekedy až stláčajúca, to väčšinou zase značí to, že netlačíte na seba vy sami ale tlačí na vás niekto zvonku, prípadne dve protichodné sily vo vás samotných (najčastejšie spor vnútornej matky a vnútorného otca).

  • Čelustné kĺby – táto bolesť vystreľuje do spánkov a do oblasti pred ušami. Je spôsobená preťažením, ktoré je informačného alebo hádavého charakteru. Je to pocit, akoby ste sa chceli stiahnuť pod perinu, do ticha, do svojej jaskyne a nemuseli nikoho a nič počúvať. Veľmi často je táto bolesť spojená s viacerými ľuďmi alebo s hádkami, napríklad na pracovisku alebo v rodine, kde je toho príliš veľa = buď sa otvára príliš veľa tém naraz alebo sa háda otec s babkou, babka s mamou, mama s otcom a súrodenec trieska dverami a uteká z domu. Vtedy má človek naozaj potrebu stiahnuť sa do svojej ulity a byť sám a to je aj najlepšie, čo môže v danej chvíli urobiť. Stiahnuť sa zo situácie preč, pretože sa ho ani nemusí týkať, len sa ho dotýka.
  • Dutiny – bolesť dutín býva spojená so zápalom, takže tu rozhodne vidíme nahromadený hnev alebo emócie, ktoré by chceli vyjsť von. Niekedy človek má pocit, najmä ak to cíti pri očiach, že pozerá na toho druhého a vraví si, nech sa konečne rozhodne, rozhýbe, nech konečne niečo povie. Akoby ho očami nabádal k tomu, aby z toho druhého niečo dostal, hypnotizoval ho pohľadom, uriekaval ho. Tým, že je v tom napojený aj hnev a bezmocnosť, potom vzniká zápal dutín v okolí nosa a už je bolesť na svete. Ten druhý nič nespravil, vy ste nič nespravili, len sa trestáte pocitmi hnevu, zúfalstva a frustrácie. Dobrá správa ale je, že keď problém s dutinami pominie, často sa ukáže aj riešenie a bolesť hlavy sa nevracia.
  • Zhluk – bolesť okolo jedného oka je spojená s tým, že niečo nechcete vidieť. Ak ide o pravé oko, potom sa buď príliš zameriavate na mužskú časť sveta, jangové témy, alebo naopak tieto témy vykrývate, aj keď neviete ako. Stáva sa to vtedy, ak napríklad náhle zomrie otec alebo manžel a vy musíte na čas zastúpiť jeho miesto. Ak ide o ľavé oko, potom to býva hlbší a skrytejší problém, niekedy dokonca poukazuje aj na problém so ženskými orgánmi a celkovo ženskou rodovou líniou, ale podstatné je, že sa tento problém týka jinových tém, ženských tém, prijímania a akceptácie. Veľmi často sa tu ukazuje pohŕdanie, či už od nás smerom k okoliu alebo od okolia smerom k nám. Sebaláska, prijatie a sebahodnota aj tu bývajú veľmi dobrým nástrojom na uzdravenie.
  • Pnutie – bolesť okolo celej hlavy, na čele, stáčajúca sa okolo koruny hlavy býva výsledkom tlaku myšlienok, pomáha na ňu relax, čaj, film, ticho, pokoj, jednoducho odstránenie stresu a tlaku aspoň na nejaký čas, aby sa riešenie ukázalo samotné. Je tu potom prítomná aj téma flow, púšťania nepotrebného, prílišnej zodpovednosti a systému, kedy sa snažíme zachytávať padajúce h.. = problémy druhých ľudí, ktoré sa nás nemusia týkať. Nepreberajte zodpovednosť za to, čo nie je vaše a čo nedokážete ovplyvniť, iba za svoj život, skutky a reakcie a nebudete potrebovať tento typ bolesti hlavy, aby vás upozorňovala na to, čo robíte zle.
  • Krk – bolesť vzadu na hlave a na vrchu krku bývá spojená s fyzickým preťažením a prílišným skláňaním sa pred niekým alebo pred niečím. Je to emócia, ako keď ste malé dieťa a rodič vás karhá za niečo, čo ste možno ani neurobili, ale nedáva vám priestor na obhajobu a vy už len mlčky prijímate jeho hnev a dusíte v sebe to bezprávie. Presne niečo také sa muselo udiať alebo spustiť vo vašom živote v deň, kedy vás takto rozbolela hlava.
  • Migréna – býva extrémne nepríjemná a väčšinou sa ukazuje aj ako samostatná choroba vtedy, keď ani za nič nechceme pochopiť výzvy života na zmenu myšlienkových vzorov, postojov a nastavení, ktoré často ani nie sú naše, ale sú práve prebraté od našich rodičov, rodov, od ľudí, s ktorými sme v kontakte. Tiež býva dôsledkom toho, že sa snažíme udržať niečo, čo je nad naše sily. Objavuje sa napríklad po silnom a nárazovom športovom výkone, ale ten nebýva tým základným problémom, ak by ho človek prijal s tým, že to chcel a bol v tom výkone uvoľnený. Počas toho výkonu alebo po ňom sa muselo stať niečo, čo bolo až príliš. Buď si človek zle naplánoval tento výkon a mal po ňom ešte štvorhodinový meeting s obchodnými partnermi z Tokya alebo zobral na túru svoje deti a musel ich polku času nosiť alebo si nabral na svoje plecia neúmerné množstvo povinností, ktoré ho zrazu nebavia a nechce sa vzdať ani jednej pre pocit zlyhania a nedostatočnosti, ktorý mi v hlave navráva jeden z jeho rodičov („Ja som ti vravel, že si toho berieš moc, vždy to robíš, potom to necháš na druhých, to je tak nezodpovedné a mal by si byť už dospelý a starať sa o svoj život a nie robiť všetkým naokolo takéto problémy“ – určite to poznáte,)

Bolesť hlavy ako taká je naozaj skôr jemným varovným signálom nášho tela, že sa do niečoho tlačíme. Ak nám však vznikne chornická bolesť hlavy alebo bolesť hlavy, ktorá býva extrémne silná a vyžaduje si špeciálnu liečbu, potom tu naozaj hovoríme o hlbších vzorcoch, ktoré nebudú spôsobené niečím, čo sa stalo v daný deň, ale budú spôsobené tlakom z jednej strany rodu alebo z druhej strany rodu a tým pádom aj našim vlastným energetickým nastavením a vzorcami, ktoré sme si do tohto života priniesli. A to je už potom naozaj skôr na terapiu, ako na jednoduchý blog.

Ak potrebujete pomôcť zistiť príčinu svojich vlastných zdravotných problémov, neváhajte sa mi ozvať. Výklad kariet spojený s preliečením je výborným spôsobom ako na tom začať postupne pracovať a jednotlivé vzorce a presvedčenia pomaly rozpúšťať. Nehovoriac o rodinných konšteláciach, ktorými Vás rada tiež prevediem buď na diaľku alebo online. Sú tou najúčinnejšou technikou, s akou som sa dodnes stretla. Verím, že Vám pomôže rovnako ako mne.