ČÍTANIE Z ENERGETICKÉHO POĽA

Pri čítaní z energetického poľa sa napájam presne na vaš energetický systém a pozerám, čo vyvolalo problémy, s ktorými sa práve tu a práve teraz stretávate. Nahliadam ako na aktuálnu životnú situáciu tak na záznamy duše, vzorce, ktoré si nesiete z minulých životov, a tiež na rod a rodovú líniu, do ktorej ste sa narodili a ktorá má tendenciu tieto vzorce podporovať a držať „nažive“. Výklad dokáže nahliadať na človeka širokospektrálne a prechádzať časom aj priestorom, v ktorom sa človek nachádza. Nie vždy takýto výklad odráža presne to, ako sa cítite, alebo ako si svoj stav v mysli prehrávate a ako na neho reagujete. Výklad ide omnoho hlbšie, alebo teda vyššie, pretože z energetického poľa vidíme tieto veci viac z nadhľadu a ponúka nám to väčší vhľad ako aj vhodné možnosti práce so sebou a riešenia aktuálneho problému či už z hľadiska práce s emóciami alebo práce s mysľou či telom.

Počas čítania sa často stáva, že prichádzajú informácie od anjelov, sprievodcov, milovaných alebo od zdroja. Rovnako je niekedy umožnený rovno vstup aj do Akáše a ukážu sa nám aj informácie priamo z nej.

Vo výklade nepredpovedám budúcnosť a nerealizujem ani čistenie energetického poľa. Pokiaľ máte záujem aj o čistenie, zvoľte, prosím, možnosť Liečenie & Odblokovanie, kde pracujem s oboma technikami naraz. V jednom čítaní sa viem zamerať na jednu hlavnú otázku a maximálne zodpovedať ďalšie 3 doplnkové otázky, ktoré s touto oblasťou súvisia. Výborné je toto čítanie v témach, kde nemáte dostatočný odstup alebo sa v nich dlhodobo cyklíte a neviete, prečo, prípadne máte pocit, že to ide z viacerých strán, presahuje cez viaceré úrovne a že vám to ovplyvňuje viaceré oblasti v živote. Ak napríklad neviete, čo sa chcete spýtať, môžete zadať všeobecnú otázku, napríklad čo je teraz pre mňa dôležité a podstatné riešiť, akým smerom sa uberať, na čo sa sústrediť a zamerať.

Oblasti výkladu

  • karmické záťaže
  • zdravotné problémy
  • osobný rast
  • životná a duchovná cesta
  • vzťahy (partnerstvo, manželstvo, deti, rodičia)
  • rodové záťaže (opakujúce sa problémy po generácie)
  • duchovné oslobodenie (radosť, sebaláska, chuť žiť)
  • opakujúce sa udalosti, myšlienky, cykly
  • úzkosti, strachy, frustrácie
  • a pod.

Forma výkladu a cena

Odpovede posielam písomne cez e-mail. Dĺžka odpovede je cca dve až tri strany textu. Dodacia doba je od pár dní po dva týždne, podľa rozsahu výkladu a časových možností. Pre objednávku výkladu mi, prosím, napíšte e-mail na petra.nemcekova.eu@gmail.com. Pre vypracovanie čítania budem od vás potrebovať: dátum, rok, miesto narodenia, a súhlas s vypracovaním výkladu. Ak by sme pozerali vzťahy, potrebujem aj dátum, rok, miesto narodenia a meno druhej osoby.

Cena za čítanie je 50 eur