ČÍTANIE Z AKÁŠE

Akášu si môžete predstaviť ako obrovskú knižnicu so záznamami o vašej duši a jej ceste naprieč časom, či už cez vtelené životy na Zemi alebo aj cez životy v iných dimenziách. Prináša informácie o tom, kto v skutočnosti ste (ako duša), akú esenciu si ako duša nesiete, akým zámer s týmto konkrétnym životom máte a kam sa prostredníctvom neho chcete a potrebujete posunúť. Akáša väčšinou neprináša odpovede, ktoré očakávate, je z výkladov asi najviac vzdialená nášmu chápaniu a vnímaniu svojho „ja“ v tomto tele. Zaujímavé na nej je, že keď čítanie prechádzate, tak cítite, že je to skutočné, že „áno, toto som ja“. Prináša to obrovské uvoľnenie, teplo, svetlo a lásku k sebe samému.

Informácie, ktoré z Akáše prichádzajú sú neutrálne. A sú odovdzávané tak, aby nám pomohli a posunuli nás ďalej. Nie je nezvyklé, ak sa počas čítania objavujú a predávajú informácie aj vaši sprievodcovia, milovaní zosnulí alebo strážni anjeli, občas sa zapoja aj archanjeli alebo samotný zdroj / Boh / akokoľvek to nazvete. Z hľadiska pohľadu cez Akášu sme my sami bytosti s plnou zodpovednosťou za svoj život, sme ako Mágovia, ktorí môžu tvoriť svoju vlastnú realitu a to, ako informácie vychannelované z Akáše uchopíme, je už na nás samotných. Ja som v tomto smere iba médium, prostredník, niekto, kto počuje bez ohľadu na to, či klientovi je informácia príjemná alebo nepríjemná, ostávam práve v rovnakej neutralite v akej sú aj samotné informácie predávané. V niektorých prípadoch viem dovysvetliť, čo je informáciou myslené, ponúknuť obraz, ktorý to najlepšie vystihuje, ale nemusí to tak byť vždy. V Akáši je múdrosť vekov, je len na nás, ako ju využijeme, možností máme neúrekom.

Pri čítaní z Akáše sa často stáva, že nepochopíte prijaté informácie ihneď, ale nastane niečo, ako otvorenie témy. Začnete si v živote všímať určitých cyklov, vzorcov a začne vám naskakovať čoraz viac „aha momentov“. Zvyčajne to trvá aj pár týždňov, keď sa k čítaniu vrátite a poviete si, že „sakra, to fakt sedí“. Aj z tohto dôvodu je veľmi dobré pýtať sa čo najviac otvorené otázky, ktoré začínajú slovami „ako“ (ako môžem niečo vyriešiť, aký má toto zmysel, ako z toho von), „prečo“ (prečo sa toto deje), „čo“ (čo mám pochopiť, čo sa mám naučiť), „odkiaľ“ (odkiaľ pramení problém) a pod. Čím otvorenejšia otázka, tým väčšie vhľady. Rovnako čím otvorenejší klient, tým otvorenejší zdroj.

Oblasti výkladu

 • vzťahy
 • zdravie
 • hojnosť, prosperita
 • radosť, sebahodnota, sebaláska
 • životná cesta
 • cesta duše
 • karmické záťaže (sľuby, prísahy, nepochopené veci)
 • dary, talenty, poslanie
 • esencia duše
 • vtelenia, minulé životy, poučenia a pochopenia z nich
 • odkazy z hora (od sprievodcov, anjelov, blízkych)

Forma výkladu a cena

Odpovede posielam písomne cez e-mail. Dĺžka odpovede je cca jedna až dve strany textu. Dodacia doba je od pár dní po dva týždne, podľa rozsahu výkladu a časových možností. Pre objednávku výkladu mi, prosím, napíšte e-mail na petra.nemcekova.eu@gmail.com. Pre vypracovanie čítania budem od vás potrebovať: dátum, rok, miesto narodenia a súhlas so vstupom do vašich záznamov duše. Ak by sme pozerali vzťahy, potrebujem aj dátum, rok, miesto narodenia a meno druhej osoby. 

Cena za čítanie je 40 eur