VÝKLAD KARIET

Prostredníctvom kariet pomáham odhaliť príčinu problémov, skryté vzorce správania, karmické presvedčenia i karmické udalosti, vzťahy a situácie, ktoré vo vás zanechali hlbokú energetickú stopu. Uvidíte tak pravdu o vás samých vo vašej aktuálnej životnej situácii, pochopíte úlohy jednotlivých aktérov, opriete sa o podporujúce vplyvy a spoločne preliečime negatívne energie strachu, hnevu či viny. 

Pri práci volím komplexnejší prístup ku klientovi a jeho problémom. Primárne používam pri výklade cigánske karty, ktoré sú veľmi priame a jednoznačné. Ak si to však otázka vyžaduje, potrebujeme získať lepší popis alebo jemnejší opis, využívam pri výklade tarotové, liečiteľské, anjelské alebo iné karty. Súčasne pri výkladoch pracujem aj s techniku figúrkových či tarotových konštelácií, prípadne používam kyvadlo, ak si to výklad vyžaduje. Na oblasť zdravia sa pozerám s ohľadom na psychosomatiku. Výklady robím iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

Karty využívam primárne pre osvetlenie aktuálnych energií a vzťahov, s ohľadom na otázku a predispozície klienta. Ukazujem klientom tendencie, akými sa situácia bude s najväčšou pravedpodobnosťou vyvíjať a čo môžu spraviť pre to, aby výsledok zmenili. Nepredpovedám budúcnosť.

Oblasti výkladu

  • Manželstvo, partnerstvo a vzťahy
  • Karma, karmic záťaže, cesta duše
  • Práca a sebarealizácia
  • Osud, životná cesta
  • Financie
  • Zdravie

Forma výkladu a cena

Odpovede posielam písomne cez e-mail. Dĺžka odpovede je jedna až dve strany textu. Dodacia doba je od pár dní po dva týždne, podľa rozsahu výkladu a časových možností. Pre objednávku výkladu mi, prosím, napíšte e-mail na petra.nemcekova.eu@gmail.com.

Cena za výklad jednej oblasti života / vzťahu je 40 eur