PSYCHOSOMATIKA: BOLESTIVÁ MENŠTRUÁCIA

Hovorí sa, že bolestivá menštruácia pripravuje ženy na pôrod a tie, ktoré zažili menštruačnú bolesť potom lepšie zvládajú aj kontrakcie. Jediný súvis, ktorý som medzi týmto tvrdením a skutočnou príčinou bolestivej menštruácie počas svojej praxe našla, je ten, že celá táto téma súvisí s tým, ako byť ženou, a tým pádom aj tým, ako byť matkou a priviesť na svet dieťa. Pretože pri nástupe menštruácie môžeme hovoriť o prerode z dievčaťa na ženu, pri pôrode zase zo ženy na matku, prípadne ak chcete, tak bohyňu. To je krajšie označenie a práve nemu sa budeme v blogu dnes venovať.

Ako je teda na tom vaša vnútorná bohyňa? Skúsili ste ju niekedy nakresliť alebo ste si ju skúsili niekedy vôbec predstaviť? Je to archetyp ženy, ktorú v sebe nesiete. Má nejaké špeciálne schopnosti, danosti, má svoj vlastný príbeh, svoju esenciu. Vašu esenciu. Ak chcete, veľmi pekne s touto témou pracujú karty Poselství bohyní (môžete si online vyložiť napríklad tu), ktoré keď si popozeráte a prečítate, načerpáte rôznorodosť možných esencií. Každopádne ale predpokladám, že samé ste sa nad svojou vnútornou bohyňou nikdy nezamýšľali alebo ste si ju minimálne neskúšali vizualizovať, zosobniť a pripustiť. Inak by ste bolestivú menštruáciu asi nemali a nečítali tento článok. Ale nič sa nebojte, takpovediac za to nemôžeme. Naše maminy svoju vnútornú bohyňu taktiež nevideli. A ich maminy už vôbec nie. Neučili nás o ňom, nikto ho nevidel a nikto o ňom nehovoril.

Ženskosť, ženstvo, božstvo žien bolo uznávané veľmi veľmi dávno, o kulte ženy sú na trhu dostupné mnohé knihy a ja vám všetkým, ktoré trpíte menštruačnou bolesťou v akejkoľvek intenzite vrelo odporúčam po nejakej siahnuť, ktorákoľvek vám bude sympatická. Ide totižto o to, že nevieme byť ženami. A nevieme nimi byť z rôznych dôvodov a príčin, ktoré si skúsime v krátkosti zhrnúť.

Čo sa nám to stalo?

V podstate muži, muži sa nám stali. A to píšem so všetkou úctou a rešpektom k nim. Je úplne zbytočné na nich ukazovať prstom a hnevať sa, je to veľmi cenná skúsenosť. Kým nestratíme to, čo máme, nepoznáme zvyčajne hodnotu toho. Takto ženy na celom svete mali možnosť zažiť bolesť, utrpenie, pálenie, osočovanie, kameňovanie, nenávisť, preklínanie. Zažívali muky, zažívali bezmocnosť, zažívali hnev a agresivitu. Z kultu a oslavy sa stalo vyhostenie a plienenie. Ženy sa od určitého času snažia dovolať spravodlivosti, no robia to stále viac na vonkajšej úrovni a zabúdajú na úroveň vnútornú. Ženy neprijali svoje ženstvo, nepreliečili karmické dôsledky čarodejníc a liečiteliek, bylinkárok, neprešli si očistcom starých presvedčení a nánosov, nespracovali to, čo sa im kedysi udialo, a pritom sa snažia získať toto prečistenie niekde tam vonku. No a takto to presne nefunguje. Takto vzniká tlak, ktorý spôsobuje len a len protitlak. Máme pocit, že niečo riešime, pritom si však prikladáme do tela ešte viac mužskej energie, nátlaku, agresivity a hnevu. Tá sa v nás potom cyklí, rotuje a vystreľuje do rôznych bolestí počas našich ženských dní.

Ak sa na menštruačnú bolesť pozrieme z hľadiska psychosomatiky, objavíme, že ide len a len o prijatie našej vlastnej role ženy. Je tam téma, že nechceme byť ženou, nevieme, ako byť ženou, bojíme sa byť ženou, bojíme sa odmietnutia zo strany okolia alebo mužov, bojíme sa ovládania mužov, bojíme sa dospelosti alebo sa bojíme, že nebudeme dosť dobré, dosť pekné, máme nízku sebahodnotu a sebalásku. Väčšinou to všetko vychádza z rôznych úrovní, a teda, že samotná duša má v sebe jedno z týchto presvedčení pochádzajúcich z minulých inkarnácií alebo nespracovaných zážitkov (čarodejnice špeciálne) a tak sa rodí do rodu, kde je téma rovnako zablokovaná a veľmi často aj z rovnakých dôvodov (napríklad tam bola nejaká žena poslaná do blázinca), čím si svoje presvedčenie duša len a len potvrdí. Hovorí si v tejto inkarnácií, že „jasné, ja som to vedela, stále je to tak, nesmiem byť ženou“. Často táto duša nemá ani dostatočne dobrý vzor vo svojom okolí, alebo nie je ochotná vzor prijať, a tak sa dostane do spárov vlastných presvedčení.

Dobrá správa je tá, že ak by ste nebola ochotná prijať svoju ženskosť, tak by ste tento článok tiež nečítala. A tým, že ste ochotná ženskosť prijať, je veľmi pravdepodobné, že vaše problémy v rámci bolestivej menštruácie môžu postupne slabnúť alebo až môžu zmiznúť nečakane a úplne. Často sa práve niečo takéto stáva po pôrode, ak je mu žena otvorená a postupuje prirodzene a ona je na seba hrdá a nachádza zároveň aj podporu vo svojom partnerovi. Situácia môže byť aj opačná, že bolesti nikdy nemala a po pôrode prídu. Býva to vtedy, ak sa napríklad hanbí kojiť (lebo prsia sú pre ňu nástrojom sexuálnym a zrazu na nich visí malý tvor) alebo sa hanbí ukázať svoje telo po pôrode manželovi, cíti sa neatraktívna, zneužitá dieťaťom alebo akokoľvek inak znetvorená a poznačená.

Akákoľvek z týchto možností môže viesť k bolestivej menštruácii. Ak si to teda zhrnieme, bolestivá menštruácia je o tom, že neprijímame svoju ženskosť a ženskú energiu. Tá môže byť zablokovaná na rôznych úrovniach:

  • karma a karmické presvedčenia – veľmi často obdobia strávené v rádoch, dievčenských školách alebo obdobia honu na čarodejnice, niekedy to spôsobujú aj životy, kedy ženy boli vydané za tyranov a nielenže boli vyčlenené zo spoločnosti, ale títo muži sa k ním správali ako k majetku a handre
  • rod a rodová línia – najčastejšie sa v produktívnej generácii objavuje téma chýbajúcich mužov počas druhej svetovej vojny, kedy boli ženy nútené postarať sa o všetko a teda prijali na seba aj ženskú aj mužskú rolu, neskôr sa pod to podpísal aj alkoholizmus a traumy po vojne, ktorými muži trpeli, podmienila to tiež emancipácia, feminizmus a súčasná doba, ale aj to začína byť na ústupe, už ideme viac do autenticity ako do mužských nohavíc
  • naša vlastná cesta duše a jej plán – ak sa duša rozhodla si tému preliečiť v tomto živote, potom jej bolesti bývajú markantné a zasahujú jej do bežného fungovania a života, nejde tu o problémy, že si musíme dať liek proti bolesti a fungujeme ďalej (aj keď aj toto je znak neprijatia a snahy fungovať ako muž), tu ide naozaj o témy, že z bolesti žena odpadáva alebo leží v bolestiach dva dni alebo má kŕče v intenzite pôrodných bolestí a podobne. Sem môžeme zaradiť aj tému anorexie, kedy menštruácia odchádza úplne
  • neochota k zmene – tu sa najčastejšie stretávame s tými bežnými bolesťami, od prvej menštrácie, ktoré nenaberajú na intenzite a zaberajú na ne voľnopredajné lieky. Neochota k zmene spočíva v neochote prijať sa alebo v neochote dospieť, väčšinou idú ruka v ruke a po pôrode buď miznú alebo sa stupňujú (podľa toho vidíte, kam ste v téme pokročili).

Čo sa skrýva za bolesťou?

Ako som písala vyššie, príčiny bývajú rôzne, ale sú v konečnom dôsledku o tom istom. Ale skúsime si ich aspoň trochu rozdeliť a pozrieť sa na to, čo sa presne deje.

Bolestivá menštruácia od začiatku znamená, že dievča nebolo prijaté v rode ako žena, čo často vyplýva aj z toho faktu, že matka dievčaťa nevie byť sama ženou a tak svoju dcéru tomuto „umeniu“ ani neučila. Dcéra opakuje vzorce matky, neprijíma sa, nepozná sa, nemiluje sa a vnútorne trpí. Často si všimnite pocit, že takéto dievča sa pred otcom hanbí. Čím viac otec a mama nemajú medzi sebou tému ženstva otvorenú a prijatú (keď ju nemá mama, tak väčšinou ani otec nerozumie ženám), tým viac sa dievča cíti, akoby bolo špinavé, iné, čudné a nechce sa počas svojich dní s otcom pomaly ani rozprávať. Tu hrá veľmi veľkú rolu prijatie ženskosti u matky alebo upratanie ženskosti naprieč ženskou rodovou líniou a následne úprava energie vzťahu mama a otec, aby dievča videlo, že muž miluje svoju ženu práve preto, že je ženou a nie napriek tomu, že je „rozháranou ženou“. Ak sa na tomto pracuje, v tomto momente najčastejšie práve s mamou dievčaťa, slečne sa vie pomerne rýchlo a ľahko uľaviť (ak tam teda nemá niečo silnejšie aj ona z minulých inkarnácií, čo nemusí byť v tak skorom veku pripravená púšťať a riešiť).

Veľmi bolestivá menštruácia / odpadávanie / vracanie / komplikovaný stav v akomkoľvek období značí karmický problém. Niekde niečo je spúšťačom. Môže to byť dozretie v ženu (prvá menštruácia), môže to byť pôrod dieťaťa, môže to byť dokonca aj smrť nejakého člena rodiny alebo iná markantná zmena v živote. Stretla som sa dokonca s tým, že stačilo dosiahnuť určitý vek, v ktorom sa spustilo karmické presvedčenie, lebo presne v danom veku v minulom živote sa napríklad odohralo upálenie na hranici a duša si na to spomenula, respektíve očakávala podobný scenár. Ale aj takýto prípad väčšinou súvisí aj s vonkajšou zmenou, napríklad že žena si otvorí prax ako terapeut a tým pádom sa jej spustí vzorec pomáham -> upália ma. Takýto karmický vzorec býva dušou vždy poistený aj cez rod a rodovú líniu. Dá sa ísť pekne cez ňu, ak neveríte na minulé životy. Rozhodne sa tam nájde niekto alebo niečo, čo tieto stavy vyvoláva. Tu to môže ísť cez naozaj silné a niekedy až kruté veci, a to od znásilnení cez úmrtia pri pôrode alebo týranie. Rod tak posiela dievčaťu „signál“, že si má dať pozor, lebo už je v štádiu vhodného „úlovku“ a že teraz sa aj jej môže stať to, čo sa stalo tam niekde vzadu. Tu býva riešením ponechať tomu predkovi všetko, čo sa mu stalo a neniesť na sebe jeho údeľ.

Bolestivá menštruácia po pôrode / v dospelosti znamená, že nechcete prijať danú okolnosť, ktorá nastala vo vašom živote. Ak sa bolestivosť menštruácie mení v čase, odzrkadľuje Vašu vlastnú akceptáciu ženskosti. Po pôrode býva časté, že sa žena nevie stotožniť s rolou matky, prípadne nevie prepojiť rolu matky s rolou milenky, možno sa od muža odpája, pretože ho použila iba ako nástroj k získaniu dieťaťa a tým pádom si robí neustále ďalšie a ďalšie tlaky pod vplyvom jeho žiadostivosti. Niekedy bolesti pominú po narodení druhého dieťaťa, inokedy sa ešte viac zintenzívnia. Skôr to vypovedá o tom, ako sa v ktorom momente cítite byť ženou a ako túto rolu ženy napĺňate, ako ste ako žena spokojná alebo nespokojná. Po pôrode to často vypovedá aj o samotnom vzťahu medzi vami a vašim partnerom alebo s akceptáciou vášho postavenia v spoločnosti. Čím silnejšia bolesť nastúpi, tým viac tam toho bude, z viacerých strán.

Občasne bolestivá menštruácia / menštruačná bolesť s meniaciou sa intenzitou sa tiež spája s témou ženskosti, ale tu napríklad môžete vnímať skôr „chyby“ v rámci ovulačnej fázy a ovulačnej energie. V podstate si tú ženu v sebe predstavte cyklicky, a teda, že ide od tej najviac ženskej jinovej energie (energia prázdnoty, temnoty, „slabosti“, očistenia, menštruácie samotnej) až narastá do najviac mužskej jangovej energie (energia výkonná, produktívna, spoločenská, ovulačná). Ak sa prepnete v tej mužskej energii alebo sa snažíte neakceptovať cyklus a byť neustále produktívna a výkonná, nedávate dostatok priestoru tej ženskej energii a nedovoľujete jej urobiť svoje čaro. Tým pádom sa vám hromadia a hromadia témy, ktoré ste si mali počas menštruácie emocionálne a duchovne spracovať, ale ste ich odignorovali, a keď ich je náhodou moc, alebo sa im príliš priečite a vyhýbate, menštrácia je bolestivá, aj keď za bežných okolností bolestivá až tak nebýva.

Takže ako to máte vy samé? Čo ste na sebe odsledovali a čo sa vám zatiaľ podarilo preliečiť, ak ste sa tomu venovali? Zaznamenali ste nejaký viditeľný pokrok v prepojení bolestivej menštruácie a vašej vnútornej ženy?

Ak potrebujete pomôcť zistiť príčinu svojich vlastných zdravotných problémov, neváhajte sa mi ozvať. Výklad kariet spojený s preliečením je výborným spôsobom ako na tom začať postupne pracovať a jednotlivé vzorce a presvedčenia pomaly rozpúšťať. Nehovoriac o rodinných konšteláciach, ktorými Vás rada tiež prevediem buď na diaľku alebo online. Sú tou najúčinnejšou technikou, s akou som sa dodnes stretla. Verím, že Vám pomôže rovnako ako mne.